Vrnitev v šolo in vrtec, 12.4.

Vrnitev v šolo in vrtec, 12.4.

Dragi učenci, spoštovani starši!

Na podlagi odločitve vlade in priložene okrožnice MIZŠ z veseljem 12.4. 2021 ponovno odpiramo šolska vrata. Pouk oz. vse aktivnosti bodo potekale tako, kot pred zaprtjem. Še vedno veljajo vsi ukrepi, ki smo jih izvajali. Prosim za dosledno spoštovanje le teh, tudi doslednega nošenja mask. Veselimo se ponovnega srečanja in vas vse skupaj lepo pozdravljam. Ostanite zdravi in vse dobro,

Nuška Ogorevc, ravnateljica

IZVAJANJE POUKA V ČASU OD 1. 4. 2021 DO 11. 4. 2021

IZVAJANJE POUKA V ČASU OD 1. 4. 2021 DO 11. 4. 2021

Spoštovani starši, učenci!

Na podlagi odloka Vlade iz dne, 28. 3. 2021 in okrožnice ministrstva iz dne, 29.3.2021 vas obveščamo, da bo pouk za učence vseh razredov potekal v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 na daljavo.

Za učence od 1. do 3. razreda se bo na podlagi potrdila delodajalca obeh staršev (priloga) za zaposlene v kritični infrastrukturi organiziralo varstvo v šoli (podrobneje v prilogi okrožnica MIZŠ točka 1.) (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3593/zakon-o-kriticni-infrastrukturi-zki/#(sektorji%C2%A0kriti%C4%8Dne%C2%A0infrastrukture) Prosimo, da na mail nuska.ogorevc@guest.arnes.si pošljete prijavo in ustrezno potrdilo (do jutri – sreda). V sporočilu nam prosimo navedite čas prihoda in odhoda domov.

Pouk na daljavo bo potekal po že ustaljenem sistemu, ki smo ga izvajali pred vrnitvijo v šolske prostore.

Učencem želimo, da z močno voljo in skupnimi močmi izvedemo te dni pouk čim bolj optimalno.

Hvala za vaše sodelovanje in vse dobro vam želimo. Ostanite zdravi.

Želimo vam, da praznične dni preživite prijetno.

Nuška Ogorevc, ravnateljica

Priloga:

Še naprej spoštujemo ukrepe

Še naprej spoštujemo ukrepe

Spoštovani starši, učenci!

Veseli smo, da zdravi vstopamo v tretji teden pouka v šoli. Pojavlja se sicer nekaj manjših odsotnostih otrok. Ker se  v sosednjih šolah žal že pojavlja virus in odredba karantene oddelkov vas prosimo, da v primeru  kakršnekoli bolezni sledite navodilom NIJZ.

Svetujemo vam, da v primeru simptomov, ki so lahko podobni virusu kontaktirate osebnega zdravnika in se posvetujete o morebitni napotitvi na testiranje.  

Hkrati vas prosimo, da razrednike obvestite o morebitnih posebnostih. Le tako bomo skupaj lahko zagotovili pravočasno  in ustrezno ravnanje.

Hkrati vam prilagamo zadnjo okrožnico, iz dne 3.3.2021, ki na podlagi odloka Vlade RS spreminja nekaj določil glede nošenja mask, ki prične veljati od 8.3. 2021.

Kot navaja, so te za učence od 6. razreda naprej obvezne ves čas. Prav tako za zaposlene.

Za učence od 1. do 5. razreda ostaja nespremenjeno, uporabljajo se izven matičnih učilnicah.

 Tu prosimo za vaše sodelovanje in razumevanje, saj smo zavezani k spoštovanju določila. 

V želji, da ostanemo zdravi vas lepo pozdravljamo in hvala za vašo podporo in sodelovanje.

Vse dobro,

Nuška Ogorevc, ravnateljica

Izvajanja pouka v šolskih prostorih od 22. 2. 2021 za vse učence

Izvajanja pouka v šolskih prostorih od 22. 2. 2021 za vse učence

18.2.2021

Spoštovani starši, dragi učenci!

Obveščamo vas, da se, z odlokom (objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije), ki bo začel veljati 20. februarja 2021 in bo veljal do 27. februarja 2021, za učenke/učence od 1. do vključno 9. razreda osnovne šole, pouk izvaja v prostorih šole od ponedeljka, 22. 2. 2021, dalje.

Glede PREVOZA učencev v šolo/domov priporočamo, da za varen prihod v šolo in odhod iz nje v čim večji meri poskrbite starši. Zavedamo se, da vsi tega ne morete zagotoviti, zato bomo organizirali šolski prevoz po ustaljenem voznem redu. Prav tako učenci naj hodijo peš v šolo in domov, v kolikor je to možno.

Glede POUKA vas obveščamo, da bo pouk temeljnih predmetov potekal v matičnih oddelkih v matičnih učilnicah (mehurčku). Učenci bodo na razredni uri seznanjeni z vsemi podrobnostmi poteka.  

Pouk obveznih izbirnih predmetov bo, kjer je število učencev 20 ali manj, potekal v heterogenih skupinah ob strogem upoštevanju priporočil NIJZ (medosebna razdalja, maske…).

Šola bo poleg POUKA organizirala tudi  JUTRANJE VARSTVO in PODALJŠANO BIVANJE. Učenci podaljšanega bivanja bodo odhajali domov po  časovnem razporedu (12.00 / 13.00 / 14.20 / 15.30), kjer jih pričakate pred vhodom šole.


Prehrana bo organizirana kot običajno, na podlagi vaših prijav, le da se bo časovno in  prostorsko razporejala tako, da bodo zagotovljeni prepisani pogoji.

Učenci uporabljamo maske na šolskih prevozih, izven matičnih učilnic ter v času pouka, kadar ne gre za oddelek enega razreda. V šolo prihajajo zdravi, ob morebitnih znakih ostanejo doma in se posvetujete z zdravnikom. Zaposleni ves čas.

Verjamem, da bomo kljub vsem ukrepom,  uspešno izvedli proces izobraževanja.

Ob tem spoštovani starši in učenci velika zahvala, da smo s skupnimi močmi izpeljali zahtevno delo v času izvajanje pouka na daljavo. Vsi skupaj se veselimo, da se zopet vrnemo v šolo.

Vsem učencem želim uspešen povratek v šolo, vsem skupaj pa, da ostanemo zdravi in  v dobrem sodelovanju nadaljujemo zadano šolsko leto.

Hvala za razumevanje in vse dobro,

Nuška Ogorevc, ravnateljica

Dostopnost