Skoči na glavno vsebino
OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si.

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje šole, vrtca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko šole in vrtca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.

                                                                  Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

                                                                                        Nuška Ogorevc

                                                                                           ravnateljica

Anketa o šolski prehrani

Anketa o šolski prehrani

Spoštovani starši!


Zdravje je ena najpomembnejših vrednot. Pri tem je ključnega pomena zdrava prehrana, za katero si prizadevamo tudi na naši šoli. Zaradi skupne želje po čim bolj zdravem in uravnoteženem prehranjevanju vas prosimo, da rešite kratek anketni vprašalnik o šolski prehrani. Z anketo želimo ugotoviti prehranjevalne navade učencev, upoštevanje pravil pri prehranjevanju ter stopnjo zadovoljstva s šolsko prehrano. Vaša mnenja nam bodo v pomoč pri načrtovanju in organizaciji šolske prehrane. Anketa je anonimna.

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

Spletna anketa bo aktivna do 25. 5. 2022 na spodnji povezavi:

https://1ka.arnes.si/a/4e29c278

Martina Maček, vodja šolske prehrane

Podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev

Podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev

Spoštovani starši!

Kot smo najavili vam posredujemo podrobnejše informacije glede samotestiranja učencev, po sprejetju odloka Vlade in okrožnice MIZŠ. Prosimo, da se seznanite.

Samotestiranje bomo pričeli izvajati 17.11. 2021, z učenci bodo prisotni učitelji. Za ta namen smo danes predali učencem soglasja v fizični obliki. Prosimo, da jih do jutri vrnete razredniku. Za učence, ki so trenutno odsotni pa prvi dan, ko se vrnejo ali podpisano preko maila.

Danes smo vsem učencem na razredni uri predstavili potek, si ogledali film, kako se bo izvajalo samotestiranje in se o vsem z njimi pogovorili. Verjamemo, da bomo z vašo pomočjo izvedli naloženo v smeri preprečitve širjenja virusa. Kot navaja določba (priloga) bodo imeli učenci, ki se ne bodo samotestirali (razen tistih, ki so preboleli ali so cepljeni) pouk na daljavo. V tem primeru bomo preko kanala Teams posredovali usmeritve za delo doma.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko telefona ali maila. Jutri pa vam bomo na voljo preko zoom povezave za učence od 1.do 5. razreda ob 18.00, za učence od 6. do 9. razreda ob 17.00. Razredniki vam bodo posredovali povezavo. Hvala, da razumete, da smo kot šola le v vlogi izvrševalca predpisanih ukrepov in da le z vašim skupnim sodelovanjem in dobro komunikacijo izvedemo potrebno.

Želimo vam vse dobro in ostanite zdravi.

Kolektiv šole in ravnateljica Nuška Ogorevc

Dostopnost