Skoči na glavno vsebino

Moder stol

Nacionalni projekt z mednarodno udeležbo: MODER STOL ‑ NEKDO MISLI NATE

Nosilka projekta: OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Vodja projekta: Tanja Plevnik   tanja.plevnik@gmail.com 

MODER STOL – Kako izpeljemo projekt? (pdf)

PRIJAVNICA – Moder stol 2023-24 (pdf)

Izpolnjeno prijavnico pošljite na:  moder.stol@gmail.com

OBRAZEC poročila 2022-23 (pdf)

OBRAZEC poročila 2023-24 (pdf) 

Priznanje- MODER STOL 2020-21

__________________________________________________________________

Delavnica z vodenim pogovorom na izbrano aktualno temo: solidarnost, živeti skupaj, medgeneracijsko sodelovanje, medsebojni odnosi, pomembne vrednote idr. Pogovor vodi mentor, zaželjeno je, da oblikujejo krog. Sledi skupno barvanje in dogovarjanje o razdelitvi dela, kako in kaj napisati na stole, katere jezike ali pisavo uporabiti, skupno pospravljanje, vse to ustvarja skupino sodelujočih. Oblikovanje heterogenih skupin (različnih starosti in iz različnih kulturnih/jezikovnih okolij) povečuje likovno in komunikacijsko pestrost. Delo v dvojicah oz. trojkah kot oblika socialnega učenja.

Izluščenje pomembnih sporočil in besed. Pisanje besed in sporočil na stole, v različnih pisavah (npr. v latinici, cirilici, arabščini…) prevajanje v različne jezike, ustvarjanje poetičnih sporočil. Postavljanje stolov na javna mesta, na ulice, v kulturne in druge ustanove, podarjanje stolov osebam, ki imajo vpliv in možnost spreminjanja razmer. Stol lahko tudi ostane v zavodu in dobi posebno vlogo.

Projekt je relativno enostaven in finančno nezahteven, nenasilno povezuje socialno učenje s tehniško-likovno kulturo in spodbuja ekološko občutljivost (uporaba starih in odsluženih stolov).

Dostopnost