Prevozi

VOZNI RED    (pdf)    velja od 2. 9. 2021

INTEGRAL – ZJUTRAJ   

 1. ŠOLA – PAVLOVA VAS (SV. JEDERT) – ŠOLA

6.30– šola

6.33 – VERSTOVŠEK

6.40 – SV. JEDERT

6.42 – PRESKAR

6.43 – SUŠIN

6.46 – RAJTERIČ

6.48 – IVNIK

6.50 – ŠOLA

 1. ŠOLA – SPODNJE PODGORJE – ZGORNJE PODGORJE – ŠOLA

6.50– šola

6.52 – KOŠTIČ

6.55 – SP. PODGORJE –  ZUPANČIČ

7.00 – ZG. PODGORJE  – LUBŠINA

7.02  – ODCEP BRADAČ

7.08 – VITNA VAS

7.10 – MATIJEVC

7.13 – ŠRIBAR

7.15 – šola

ŠOLSKI KOMBI – ZJUTRAJ

 1. OREHOVEC– VESELI VRH – OREHOVEC – ŠOLA PIŠECE

6.35 – PLEVNIK

6.36 – KRULC

6.40 – PONGRAC

6.44  –  LESINŠEK

6.50 – KRIŽIŠČE ŠUŠTERIČ

6.52 – KRULC

6.55 – šola

 1. ŠOLA– ČERENJE – VESELI VRH – ŠOLA

6.55 – šola

7.00 – ŠTRUCL OGOREVC

7.03 – VIKEND PETRIŠIČ

7.05 – ŠOLA PIŠECE

 1. ŠOLA – DEDNJA VAS – PIŠECE – ŠOLA

7.10 – NARAT

7.15 – LESINŠEK

7.20 – ŠOLA

INTEGRAL – POPOLDAN

 1. ŠOLA – PAVLOVA VAS – ŠOLA

14.00 – šola

14.03 – VERSTOVŠEK

14.05 – RAJTERIČ

14.07 – OGOREVC

14.08 – IVNIK

14.15 – šola

 1. ŠOLA – SPODNJE PODGORJE – ZGORNJE PODGORJE – ŠOLA

14.15 – šola

14.17 – KOŠTIČ

14.23 – ZUPANČIČ

14.30– ZG. PODGORJE – LUBŠINA

14.31 – ZG. PODGORJE ODCEP BRADAČ

14.33   – VITNA VAS

14.35 – MATIJEVC

14.37 – ŠRIBAR

14.40 – šola

 1. ŠOLA – PAVLOVA VAS – DEDNJA VAS – ŠOLA (KROŽNO)

14.40 – šola

14.43- VERSTOVŠEK

14.45 – RAJTERIČ

14.50 – SUŠIN

14.51 – PRESKAR

14.54 – SV. JEDERT

VESELI VRH – PO POTREBI

15.15  – OREHOVEC/PLEVNIK:

15.30 – ŠOLA

ŠOLSKI KOMBI –  POPOLDAN

 1. ŠOLA– ČERENJE –ŠOLA

13.45 – šola

13.48 – VIKEND PETRIŠIČ

13.50 – OGOREVC

13.55 – šola

 1. ŠOLA – OREHOVEC – VESELI VRH – ŠOLA

13.55– ŠOLA

14.00 – KRIŽIŠČE ŠUŠTERIČ

14.05 – BIBIČEV GRABEN

14.08 – LESINŠEK

14.15 – ŠOLA

 1. ŠOLA – DEDNJA VAS – OREHOVEC

14.15 – šola

 1. 20 – NARAT

14.23 – KRHIN

14.25 – KRULC/PIŠECE

14.27 – KRULC/OREHOVEC

14.30 – PLEVNIK

Dostopnost