Prevozi

Vozni red velja od 1. 9. 2020

INTEGRAL – ZJUTRAJ   

 1. ŠOLA – PAVLOVA VAS (SV. JEDERT) – ŠOLA

6.30– šola

6.40 – SV. JEDERT

6.43 – SUŠIN

6.43 – KRIŽIŠČE KOSTANJŠEK

6.46 – RAJTERIČ

6.48 – VERSTOVŠEK

6.50 – ŠOLA

 1. ŠOLA –PAVLOVA VAS – DEDNJA VAS – PIŠECE – ŠOLA

6.50 – ŠOLA

6.53 – KOSTEVC/OGOREVC

6.55 – NARAT

6.58 – LESINŠEK

7.00 – ŠOLA

 1. ŠOLA – SPODNJE PODGORJE – ZGORNJE PODGORJE – ŠOLA

7.00– ŠOLA

7.02 – KOŠTIČ

7.05 – SP. PODGORJE –  ZUPANČIČ

7.11 – ZG. PODGORJE – ZIDANICA ČERNELIČ

7.16  – ODCEP BRADAČ

7.20 – ŠRIBAR

7.22 – ŠOLA

ŠOLSKI KOMBI – ZJUTRAJ

 1. ŠOLA – OREHOVEC– SPODNJE PODGORJE – PIŠECE – ŠOLA

6.40 – PLEVNIK

 1. 46 – KRIŽIŠČE VRANETIČ

6.48 –   VITNA VAS

 1. 50 – PODGORJE MATIJEVC

6.55 – šola

 1. ŠOLA– BIBIČEV GRABEN – VESELI VRH – ŠOLA

6.55 – šola

7.05 – KRIŽIŠČE ALBERT  DENŽIČ

7.10 – LESINŠEK

7.18 – ODCEP SUMRAK

7.20 – KRIŽIŠČE ŠUŠTERIČ

7.22 – ŠOLA

INTEGRAL – POPOLDAN

 1. ŠOLA – PAVLOVA VAS – BLATNO – ŠOLA

14.00 – šola

14.03 – VERSTOVŠEK

14.05 – RAJTERIČ

14.07 – KRIŽIŠČE JAGRIČ

14.11 – AP BLATNO

14.12 – NARAT

14.14 –  AP KOSTANJŠEK

14.15 – LESINŠEK

14.20 – šola

 1. ŠOLA – SPODNJE PODGORJE – ZGORNJE PODGORJE – ŠOLA

14.20 – šola

14.22 – KOŠTIČ

14.26 – ZUPANČIČ

14.34 – ZG. PODGORJE – ZIDANICA ČERNELIČ

14.37 – ZG. PODGORJE ODCEP BRADAČ

14.39   – ŠRIBAR

14.40 – šola

 1. ŠOLA – PAVLOVA VAS – DEDNJA VAS – ŠOLA

14.40 – šola

14.43- VERSTOVŠEK

14.45 – RAJTERIČ

14.50 – KOSTANJŠEK

14.50 – SUŠIN

14.51 – PRESKAR

14.54 – SV. JEDERT

VESELI VRH – PO POTREBI

15.15  – OREHOVEC/PLEVNIK

15.30 – ŠOLA

ŠOLSKI KOMBI –  POPOLDAN

 

 1. ŠOLA– ČERENJE –ŠOLA

13.45 – šola

13.48 – OGOREVC

13.50 – šola

 1. ŠOLA – DEDNJA VAS – OREHOVEC – ŠOLA

13.50 – ŠOLA

13.53 – KRIŽIŠČE ŠUŠTERIČ

13.55 – SUMRAK

14.00 – BIBIČEV GRABEN

14.05 – LESINŠEK

14.15 – ŠOLA

 1. ŠOLA – OREHOVEC

14.20 – šola

14.25 – SPODNJE PODGORJE-MATIJEVC

14.28 – VITNA VAS

14.30 – KRIŽIŠČE VRANETIČ

14.35 – PLEVNIK


					
Dostopnost