Poklicna orientacija

Rokovnik vpisa v prvi letnik

Pravila za pridobitev statusa.
Vloga za pridobitev statusa perspektivnega umetnika.
Vloga za pridobitev statusa perspektivnega športnika.
Vloga za pridobitev statusa vrhunskega mladega umetnika.
Vloga za pridobitev statusa vrhunskega športnika.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti.