Skoči na glavno vsebino

Varstvo osebnih podatkov

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si .

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje šole, vrtca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko šole in vrtca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.

                                                                  Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

                                                                                        Nuška Ogorevc

                                                                                           ravnateljica

Dostopnost