Skoči na glavno vsebino

Za razvijanje različnih interesov učenca osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji in zunanji mentorji. Namenjene so razvoju močnejšega osebnostnega področja posameznika. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost prostovoljno na začetku šolskega leta in so jo dolžni tekom leta redno obiskovati.

MENTOR INTERESNE DEJAVNOSTI

  • z učenci načrtuje letni program in vodi evidenco realizacije programa,
  • išče ustvarjalne poti za motivacijo učencev,
  • ureja statistične podatke,
  • z učenci pripravlja razstave, izvaja akcije,
  • pripravlja učence na tekmovanja in jih spremlja na občinska in republiška tekmovanja,
  • organizira tekmovanja na šoli,
  • vodi evidenco o uspešnosti članov,
  • sodeluje z razredniki in s starši,
  • poroča šolski svetovalni delavki (poklicno usmerjanje), – sodeluje z ravnateljem (organizacija tekmovanj).
INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
Otroški pevski zbor 3.-5. Dejan Jerončič
Med štirimi ognji 3.-5. Matjaž Vrešak
Filmski krožek 7. Katja Kobe
Folklora mlajši 2.,3.,4., Karmen Levak
Folklora starejši 5. – 6. Karmen Levak
Lutkovni krožek 1.-6. Sanja Štefanič,Tanja Culetto
Mladinski pevski zbor 6.-9. Dejan Jerončič
Novinarski krožek 3.-7. Alenka Cizel
Prepevalnica 1.,2. Dejan Jerončič
Socialno učenje – iz majhnih Maksov v velike 1.,2. Tanja Culleto
Športni krožek 1.,2. Sanja Dornik
Spoznajmo svet 3.-5. Sanja Dornik
Turistični krožek 3.-5. Matjaž Vrešak

 

 

 

 

Dostopnost