INTERESNA DEJAVNOST RAZRED MENTOR
ŠPORTNI KROŽEK 1.–2. Irena Markovič
ANGLEŠKA BRALNA MAVRICA 5.–9. Simona Tihole
FOLKLORA, MLAJŠA SKUPINA 1.–5. Karmen Levak/ Romana Žnideršič
FOLKLORA, STAREJŠA SKUPINA 6.–9. Romana Žnideršič
PREPEVALNICA 1.–2. Romana Žnideršič
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 3.–5. Dejan Jerončič
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6.–9. Dejan Jerončič
TURISTIČNI KROŽEK 4.–9. Anica Butkovič
BRALNI KROŽEK 2.–9. David Križman
TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 2.–9. Nuška Ogorevc
MATEMATIČNI OREHI 1.–9. Brigita Vahen
RAČUNALNIŠKI KROŽEK 5.–9. Tanja Plevnik

Urnik interesnih dejavnosti 2019/20