INTERESNA DEJAVNOST       RAZRED MENTOR
  ŠPORTNI KROŽEK 1.–2. Katja Berkovič
  EKSPERIMENTI ZA NAJMLAJŠE   1.–3.   Katja Berkovič
  BRALNI KROŽEK   2.–9.   Katja Kobe
  OTROŠKI PEVSKI ZBOR   3.–5.   Dejan Jerončič
  PREPEVALNICA   1.–2.   Romana Žnideršič
  MLADINSKI PEVSKI ZBOR   6.–9.   Dejan Jerončič
  FOLKLORA, MLAJŠA SKUPINA   1.–5. Karmen Levak/ Katja Berkovič/  Romana Žnideršič
  ANGLEŠKA BRALNA MAVRICA 4.–9. Simona Tihole
  TURISTIČNI KROŽEK   5.–9.   Matjaž Vrešak
FOLKLORA, STAREJŠA SKUPINA 6.–9. Romana Žnideršič
OD SLIKE DO WORDA 1.–6.   Matjaž Vrešak
ANGLEŠČINA   1. r. Alenka Cizel

Dostopnost