Skoči na glavno vsebino

Vrtec – Osnovni podatki

Vizija vrtca

Razigrani, veseli in samozavestni otroci, starši in osebje pa zadovoljni.

Prednostna naloga v šolskem letu 2023/24: 

 

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA: MINI MAKSI V NARAVI

 

Cilji, rezultati in izidi, katere želimo uresničiti: Otrok naj ima vsak dan možnost gibanja, zlasti na prostem. Tako si pridobiva ustrezne navade in utrjuje potrebo po vsakodnevni gibalni dejavnosti, ki optimalno prispeva k njegovemu razvoju in zdravju.

Če je vsak otrokov dan zapolnjen z raznovrstnim gibanjem na prostem, potem lahko verjamemo, da bo otrok sčasoma sprejel bivanje v naravi kot način življenja, ki bo kasneje, ko odraste, tudi vplival na kvaliteto njegovega življenja.

Bivanje na prostem otrokom omogoča, da raziskujejo okolico, spoznavajo vremenske razmere in letne čase. Zdravje otrok je s tem po mnenju nekaterih avtorjev manj izpostavljeno boleznim, saj otroci dihajo svež zrak, sprejemajo sončno energijo, krepijo srce, pljuča in mišice. Plašni otroci se odprejo, postanejo zgovornejši in bolj ustvarjalni (Hohmann in Weikart, 2005).

V vrtcu izhajamo iz teze, da je igra = učenje. Igra v naravnem okolju otrokom omogoča, da se izražajo na načine, ki v zaprtem prostoru niso možni. Pri tem lahko uporabijo vsa čutila, zato ves čas tipajo, vonjajo, okušajo, saj želijo svet raziskati in tako preizkusiti stvari v okolju, katerem bivajo. Bivanje na prostem otrokom omogoča, da raziskujejo okolico, spoznavajo vremenske razmere in letne čase. Igra na prostem spodbuja tudi razvoj naravno-varstvene etike, ki naj bi se pričela že v zgodnjem otroštvu, ko si otrok oblikuje osnovne vrednote. Da bo otrok lahko razvil skrb za okolje, mu moramo omogočiti pozitivne izkušnje v naravnem okolju. Če tega otroci niso prejeli, lahko nastanejo strahovi in predsodki, ki negativno vplivajo na njihov odnos do narave (Wilson, 2008).

Otroci se na igrišču in v naravi lahko izražajo glasneje kot v zaprtem prostoru, zato so igre v pogledu učenja živahnejše in učikovitejše. Med bivanjem na prostem imajo otroci več časa za raziskovanje, tako dobijo številne izkušnje, iz katerih se razvijajo in rastejo.

Bivanje na prostem bi moralo biti napomembnejši del otroštva. Narava in njen svet otroke privlači in prav v predšolskem obdobju so otroci občutljivi za najmanjše podrobnosti. Bivanje na prostem poveča otroško radoživost, srečo in ustvarjanje in prav zunaj dobivajo otroci veliko zamisli, kako bi se igrali, kaj bi se igrali ter s kom. »Otroško okolje je omejeno na majhen del sveta, v katerem se otroci gibljejo. A ta svet je neizmerno pisan in zanimiv. Vse, kar otroci vidijo, želijo potipati, povohati in okusiti in vse, kar slišijo, želijo videti. Da bi zadovoljili ta spontana nagnjenja po odkrivanju in spoznavanju, moramo otroško okolje razširiti in ga narediti različnega« (Krnel, 2001, 160).

Dejavnosti bomo izvajali med ostalim v sodelovanju s šolo v okviru erasmus projekta učilnica v naravi.

Vzgoja ne pomeni zgolj razvijati razum, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in njegov značaj. Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel. Tega ne moremo doseči le z besedami, temveč predvsem tako, da te besede udejanjamo v lastnem življenju, lastni človeški drži (Phil Bosmans, Ne pozabi na veselje).

 

 

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste svojega otroka vključili v naš vrtec. Prizadevali si bomo zagotoviti čim višjo kvaliteto življenja in pestrost dejavnosti, ki smo jih opredelili v LDN Vrtca. Želimo si, da bi se otroci v vrtcu dobro počutili, zato se bomo skupaj z vami trudili, da bodo naši koraki premišljeni, strokovno načrtovani in uspešno izvedeni. Z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in strpnostjo se bomo

najlažje približali otrokom in pričeli graditi občutek varnosti in zaupanja. V varnem in spodbudnem okolju se bodo otroci veliko naučili, prišli do novih spoznanj, prijateljstev in si začeli postavljati cilje. Pri tem jih bomo podpirali in jim pomagali na poti odraščanja.

Želimo in trudimo se, da otroci začutijo, da jih cenimo, spoštujemo in upoštevamo.

Skrbimo za dobro počutje otrok družin in zaposlenih, negujemo in spoštujemo  različnost otrok, ljudi in idej ter drugačnost.

Trudimo se biti predani kakovostnemu delu ter skrbeti za nenehno rast, izobraževanje in napredovanje v stroki, saj delo in poslanstvo vzgojitelja je, da uskladi svoje delo s tistim, kar ve, hoče in verjame, da išče in uporablja najboljše znanje, da je večen učenec ter da dela kakovostno.

Organizacijske enote

 

V Vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece trenutno delujeta dva oddelka:

  • Heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja   (3–6)
  • heterogeni oddelek 1. starostnega obdobja (1–3)

 

Osnovni podatki in kratka predstavitev vrtca

 

Ime: Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Sedež: Pišece 34

8255 Pišece

Telefon – tajništvo: 07/ 45 200 70

Telefon – vrtec: 07/ 49 69 084

Spletna stran: www.ospisece.si

E-pošta: o-pisece.nm@guest.arnes.si, vrtecpisece1@gmail.com

Javni vrtec je ustanovljen z Odlokom občine Brežice in je del javnega zavod OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

 

PODATKI VRTEC

 

Kadrovska struktura zaposlenih v vrtcu

 

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

Pomočnica ravnat. za vrtec: Ana Žalac

Vzgojiteljice: Sandra Žnidarič, Sanja Štefanič, Ana Žalac

Vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice: Blanka Stermecki,  Nina Kotnik, Nina Štrucl

Računovodja:  Teja Grm

Tajnik VIZ, računovodja: Dragica Šeler

Svetovalna delavka: Tanja Culetto

Vzgojitelj – učitelj za DSP: Tanja Culetto

Vodja prehrane: Urška Tomše, Larisa Vodopivec

Kuharica: Bernarda Sotler

Pomočnica kuharice: Jožica Kramer

Čistilka in perica: Vesna Germovšek

Hišnik: Vlado Plevnik

 

Poslovalni čas

 

Vrtec posluje vse delovne dni v letu od 5.30 do 16.00.

Zaprt bo le 30. 8. 2024 zaradi izvedbe generalnega čiščenja in razkuževanja.

 

Dostopnost