Vrtec – Osnovni podatki

Vizija vrtca

Razigrani, veseli in samozavestni otroci, starši in osebje pa zadovoljni.

 

Prednostna naloga v šolskem letu 2019/20: Vzgoja ne pomeni zgolj razvijati razum, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in njegov značaj. Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel. Tega ne moremo doseči le z besedami, temveč predvsem tako, da te besede udejanjamo v lastnem življenju, lastni človeški drži (Phil Bosmans, Ne pozabi na veselje).

 

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste svojega otroka vključili v naš vrtec. Prizadevali si bomo zagotoviti čim višjo kvaliteto življenja in pestrost dejavnosti, ki smo jih opredelili v LDN Vrtca. Želimo si, da bi se otroci v vrtcu dobro počutili, zato se bomo skupaj z vami trudili, da bodo naši koraki premišljeni, strokovno načrtovani in uspešno izvedeni. Z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in strpnostjo se bomo najlažje približali otrokom in pričeli graditi občutek varnosti in zaupanja. V varnem in spodbudnem okolju se bodo otroci veliko naučili, prišli do novih spoznanj, prijateljstev in si začeli postavljati cilje. Pri tem jih bomo podpirali in jim pomagali na poti odraščanja.

Želimo in trudimo se, da otroci začutijo, da jih cenimo, spoštujemo in upoštevamo.

Skrbimo za dobro počutje otrok družin in zaposlenih, negujemo in spoštujemo  različnost otrok, ljudi in idej ter drugačnost.

Trudimo se biti predani kakovostnemu delu ter skrbeti za nenehno rast, izobraževanje in napredovanje v stroki, saj delo in poslanstvo vzgojitelja je, da uskladi svoje delo s tistim, kar ve, hoče in verjame, da išče in uporablja najboljše znanje, da je večen učenec ter da dela kakovostno.

 

Organizacijske enote

 

V Vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece trenutno delujeta dva oddelka:

  • heterogeni oddelek 2. starostnega obdobja  (3–6)
  • polovični oddelek 1. starostnega obdobja (1–3)

 

Osnovni podatki in kratka predstavitev vrtca

 

Ime: Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Sedež: Pišece 34

8255 Pišece

Telefon – tajništvo: 07/ 45 200 70

 

Telefon – vrtec: 07/ 49 69 084

Spletna stran: www.ospisece.si

E-pošta: o-pisece.nm@guest.arnes.si
vrtecpisece1@gmail.com

Javni vrtec je ustanovljen z Odlokom občine Brežice in je del javnega zavod OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

 

Kadrovska struktura zaposlenih v vrtcu

 

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

Pomočnica ravnat. za vrtec: Ana Žalac

Vzgojiteljici: Sandra Žnidarič, Kristina Božič

Vzgojiteljici – pomočnici vzgojiteljice: Brigita Šekoranja, Kristina Božič

Računovodkinji:  Jadranka Oljača, Dragica Šeler

Svetovalna delavka: Mojca Pevec

Vodja prehrane: Maja Haler

Poslovna sekretarka: Dragica Šeler

Kuharica: Bernarda Sotler

Pomočnica kuharice: Jožica Kramer

Čistilki: Nina Štrucl, Anica Preskar

Hišnik: Vlado Plevnik

 

Poslovalni čas

Vrtec posluje vse delovne dni v letu od 6.00 do 16.20.

Zaprt bo le 31. 8. 2020 zaradi izvedbe generalnega čiščenja in razkuževanja.