Vrtec – Osnovni podatki

Vizija vrtca

Razigrani, veseli in samozavestni otroci, starši in osebje pa zadovoljni.

 

Prednostna naloga v šolskem letu 2021/22

 

PREDNOSTNA NALOGA VRTCA: »VRT ZA ŽIVLJENJE«

»Vsak otrok je drugačna vrsta cvetlice in vsi skupaj na svetu ustvarijo čudovit vrt.«

»Vrt za življenje« bo naša osrednja naloga v prihajajočem šolskem letu, ki se bo prepletala s področjem vrednot. Vrt je lahko prispodoba za življenje ali pa vrt dojemamo zgolj kot del narave. Za uspešno rast rastlin na vrtu je potrebno veliko dela, vztrajnosti, doslednosti, harmonije, skrbnosti, iznajdljivosti, odnosa do narave in seveda tudi ljubezni ter na koncu nepopisna sreča ob žetvi naših plodov.

Tako bo tudi na našem vrtu oziroma kar v našem vrtcu. Skozi leto bomo negovali vrednote in si prizadevali za gibanje, razvijanje različnih spretnosti in negovanje odnosov do drugih in sami do sebe.

Vrtec je kot vrt in otroci so naši sadeži, zavedati se moramo kakšen vpliv imamo na otroke zlasti s svojim zgledom, otroci nas posnemajo in tako srkajo vzorce, ki jih vidijo. Tako kot so na vrtu pomembne čebele so tudi pri otrocih pomembne odrasle osebe, ki tvorijo otroku spodbudno okolje za njegov razvoj. Kaj bomo« posadili« v igralnici in kaj v otroka je na nas vseh.

 

Vzgoja ne pomeni zgolj razvijati razum, marveč oblikovati celotnega človeka, tudi njegovo srce in njegov značaj. Vzgajati pomeni iz roda v rod prenašati duhovne vrednote, ki dajejo življenju vsebino in smisel. Tega ne moremo doseči le z besedami, temveč predvsem tako, da te besede udejanjamo v lastnem življenju, lastni človeški drži (Phil Bosmans, Ne pozabi na veselje).

 

Spoštovani starši!

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste svojega otroka vključili v naš vrtec. Prizadevali si bomo zagotoviti čim višjo kvaliteto življenja in pestrost dejavnosti, ki smo jih opredelili v LDN Vrtca. Želimo si, da bi se otroci v vrtcu dobro počutili, zato se bomo skupaj z vami trudili, da bodo naši koraki premišljeni, strokovno načrtovani in uspešno izvedeni. Z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in strpnostjo se bomo najlažje približali otrokom in pričeli graditi občutek varnosti in zaupanja. V varnem in spodbudnem okolju se bodo otroci veliko naučili, prišli do novih spoznanj, prijateljstev in si začeli postavljati cilje. Pri tem jih bomo podpirali in jim pomagali na poti odraščanja.

Želimo in trudimo se, da otroci začutijo, da jih cenimo, spoštujemo in upoštevamo.

Skrbimo za dobro počutje otrok družin in zaposlenih, negujemo in spoštujemo  različnost otrok, ljudi in idej ter drugačnost.

Trudimo se biti predani kakovostnemu delu ter skrbeti za nenehno rast, izobraževanje in napredovanje v stroki, saj delo in poslanstvo vzgojitelja je, da uskladi svoje delo s tistim, kar ve, hoče in verjame, da išče in uporablja najboljše znanje, da je večen učenec ter da dela kakovostno.

Organizacijske enote

 

V Vrtcu pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece trenutno delujeta dva oddelka:

  • Kombinirani oddelek   (2–6)
  • heterogeni oddelek 1. starostnega obdobja (1–3)

 

Osnovni podatki in kratka predstavitev vrtca

 

Ime: Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Sedež: Pišece 34

8255 Pišece

Telefon – tajništvo: 07/ 45 200 70

Telefon – vrtec: 07/ 49 69 084

Spletna stran: www.ospisece.si

E-pošta: o-pisece.nm@guest.arnes.si
vrtecpisece1@gmail.com

Javni vrtec je ustanovljen z Odlokom občine Brežice in je del javnega zavod OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

 

PODATKI VRTEC

 

Kadrovska struktura zaposlenih v vrtcu

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

Pomočnica ravnat. za vrtec: Ana Žalac

Vzgojiteljice: Sandra Žnidarič, Sanja Štefanič, Ana Žalac

Vzgojiteljice – pomočnice vzgojiteljice: Nina Kotnik, Blanka Stermecki, Katarina Starc

Računovodja:  Jadranka Oljača,

Tajnik VIZ, računovodja: Dragica Šeler

Svetovalna delavka: Mojca Pevec

Vzgojitelj – učitelj za DSP: Tanja Culetto

Vodja prehrane: Martina Maček

Kuharica: Bernarda Sotler

Pomočnica kuharice: Jožica Kramer

Čistilka in perica: Nina Štrucl

Hišnik: Vlado Plevnik

Poslovalni čas

Vrtec posluje vse delovne dni v letu od 5.30 do 16.00.

Zaprt bo le 31. 8. 2022 zaradi izvedbe generalnega čiščenja in razkuževanja.

 

Dostopnost