OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, lahko zastavite preko elektronske pošte info@kurikulum.si.

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje šole, vrtca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko šole in vrtca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.

                                                                  Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

                                                                                        Nuška Ogorevc

                                                                                           ravnateljica

ZAKLJUČEK PROJEKTNEGA TEDNA

ZAKLJUČEK PROJEKTNEGA TEDNA

V petek, 21. oktobra, smo v dopoldanskem času izvedli zaključek zelo uspešnega projektnega tedna z naslovom RAZKOŠJE V TRAVI. Učitelj Matjaž Vrešak je povzel dogajanje celega tedna, gospa ravnateljica Nuška Ogorevc je izrazila zadovoljstvo nad uspešno izvedbo vseh aktivnosti in se še enkrat zahvalila učencem, ki so gostili naše prijatelji iz Tenje, Buj in Pančeva. Občudovali smo lahko izdelke, ki so nastali tekom celega tedna, dali gostom besedo, da so povedali, kako so se počutili pri nas cel teden, na koncu pa s pesmijo posadili novo drevo – brezo – pri vodnjaku in na veje obesili kapljice vode z lepimi mislimi. V dar so dobili tudi družabno igro Postrižemo Maksovo glavo, ki so jo tekom tedna naredili učenci na delavnici z mentoricama Tanjo Culetto in Sanjo Štefanič.

Po kosilu si stisnemo roke, zaželimo gostom srečno pot domov, v upanju, da se še kdaj srečamo. Prijateljstva pa ostajajo … če ne drugače, preko sms, viber …

IGRE V TRAVI

IGRE V TRAVI

Četrtkovo popoldne je bilo rezervirano za travo. Pravzaprav za igre na travi, ki sta jih pripravili učiteljici Romana in Brigita ob pomoči fantov iz 9. razreda. Ob 15. uri smo se vsi zbrali pri Kostanjškovih in se preizkusili v različnih igrah: smučanje na travi, zabijanje žebljev, vožnja s samokolnico … In v mnogih drugih, kar 14 jih je bilo. Novinarka Barbara je bila ves čas na terenu in posnela spodnje fotografije. Da pa nismo bili lačni, so poskrbele naše punce, kuharice, čistilke, hišnik Vlado … Čudovit zaključek projektnega tedna – vsi združeni kot TEAM – together everyone achieves more – skupaj vsakdo zmore več! RES NAM JE USPELO. Hvala tudi staršem, starim staršim, krajanom, da so bili del tega našega popoldnega. Slovenija-Hrvaška-Srbija!

Dostopnost