Drage učenke in učenci!

Drage učenke in učenci!

Drage učenke in učenci!

Spoštovani starši!

Prvi september se nezadržno približuje in nas opominja, da sta pred vrati jesen in pričetek novega šolskega leta. Vsi zaposleni vas pričakujemo v šoli in se veselimo našega snidenja.

V sredo pričnemo s poukom ob 7.30. Učenci 1. razreda ob 8.00. Prevozi bodo prvi dan potekali po starem voznem redu. Ob povratku domov bo pričetek prevozov ob 13.00.

Kot vsi vemo, bolezen Covid-19 ne pojenja in zahteva, da vzdržujemo varno medsebojno razdaljo, se zadržujemo v mehurčkih in upoštevamo ostala priporočila NIJZ.

Šolsko leto bomo pričeli precej podobno, kot smo končali lansko. Več o tem, kaj nam prinaša novo šolsko leto, vam bomo predstavili prvi dan pouka.

Glede na trenutno širjenje bolezni vas prosim, da pridete v šolo res samo zdravi učenci in da imate s seboj masko, vaše starše in ostale odrasle pa naprošam, naj ne vstopajo v šolsko stavbo, če ne zagotavljajo PCT pogoja (prebolel / cepljen / testiran). Maske  imajo učenci med prevozi in izven mehurčkov. Učenci 7.,8.,9. razreda imajo možnost samotestiranja, ki se izvaja doma, teste pa po vaši izbiri prevzamete v lekarni.

Zavedamo se, da je pred nami še eno izjemno težko šolsko leto, a hkrati nas spremlja misel, da smo veliko izzivov in presenečenj že znali  premagati.

Verjame, da bomo uspeli vse izzive, ki so pred nami, prebroditi v dobro in korist vseh nas.

Veselimo se ponovnega snidenja in vas prijazno pozdravljamo!

Vaša ravnateljica Nuška Ogorevc

in kolektiv  OŠ Maksa Pleteršrnika Pišece

Izbirni predmeti 2021/2022

Izbirni predmeti 2021/2022

Vse kar morate vedeti o izbirnih predmetih v prihodnjem šolskem letu, si lahko preberete v priloženi brošuri.

Učenec  jih v 7., 8. in 9. razredu izbere po svojem zanimanju in željah. Iz celotnega nabora IP v vsakem razredu izbere učenec dva ali  tri IP. Izbere jih lahko iz naravoslovno-tehničnega ali družboslovno-humanističnega sklopa.

Izbrani predmeti so obvezni del učenčevega urnika za tisto šolsko leto.

V šolskem letu 2021/2022 bodo učenci od 4. do 9. razredov obiskovali naslednje izbirne predmete:

OBVEZNI  IZBIRNI PREDMETIZVAJALEC
Sodobna priprava hrane Urška Tomše 
Šolsko novinarstvo Alenka Cizel 
Nemščina  Ι Simona Tihole 
Nemščina  ΙΙ Simona Tihole 
Izbrani šport nogomet Jure Pompe 
Zvezde in vesolje Brigita Vahen 
Nemščina III Simona Tihole 
NEOBVEZNI  IZBIRNI PREDMETIZVAJALEC
AngleščinaAlenka Cizel
ŠportMatjaž Vrešak
Projekt Čebelarski mozaik

Projekt Čebelarski mozaik

Čebelarski mozaik sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen projekta:

Operacija oz. projekt, zato pomembno rešuje problem povezovanja Posavskih čebelarskih društev, lokalnih pridelovalcev, ponudnikov storitev s področja čebelarstva in potrošnikov, saj trenutno v Posavju ni skupnega stečišča, ki bi omogočil mentorstvo, svetovanje, izobraževanje, skupno prodajo lokalnega medu in ozaveščanje o pomenu čebelarstva.

Namen projekta je vzpostavitev skupne mreže čebelarjev zaradi skupnega nastopa na trgu ponudbe medenih lokalnih izdelkov, povezati se z lokalnim in širšim čebelarskim izročilom, ustvarjati nova znanja in kompetence ter jih prenašati na čebelarski podmladek ter tako ohranjati čebelarjenje v Posavju in na ta način prispevati k ohranitvi čebelarjenja v Sloveniji in širše.  

Projektni partnerji:

Vodilni partner: Občina Krško; ostali partnerji:  Čebelarska zveza Krško, Društvo Pleteršnikova domačija Pišece, OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki, OŠ Jurija Dalmatina Krško in Kulturni dom Krško, enota Mestni muzej Krško.

Vrednost financiranja:

Skupna vrednost projekta: 351.654,06 EUR od tega znesek sofinanciranja: 149.999,89 EUR, Vrednost sofinanciranja Občine Krško: 115.577,40 EUR.

Obdobje izvajanja: 1.10.2020 do 30.10.2022.

Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si in LAS: http://www.las-posavje.si

Glavne aktivnosti:

 1. Ureditev regijskega centra, kot stičišče Posavskih čebelarjev, vzpostavitev laboratorija z analizo medu in voska in ureditev razstavno prodajnega prostora s čebelarsko opremo
 2. Ureditev urbanih čebelnjakov
 3. Ureditev medovitih gredic okoli šolskih čebelnjakov in oblikovanje čebelarske poti za potrebe izvajanja učnih programov  in čebelarskih krožkov
 4. Nakup opreme za virtualno spremljanje čebeljih družin
 5. Izdelava replike čebeljega panja v podobi francoskega vojaka in nakup maskote kranjske sivke, ki bo predstavljala identiteto festivala in drugih čebelarskih dogodkov
 6. Usposabljanja biodinamično čebelarjenje, strokovna izobraževanja in svetovanja
 7. Vzpostavitev, oblikovanje in izvedba novih učnih programov, učne čebelarske poti, informativnih dnevov – skrb za čebelarski podmladek v vseh 6 posavskih občinah
 8. Vzpostavitev in podpora skupne mreže Posavskih čebelarjev (logistične, informativne, izobraževalne in povezovalne)
 9. Razvoj in oblikovanje novih medenih zgodb, interaktivnih iger – uganke medenih zgodb
 10. Oblikovanje nove in inovativne medene turistične ponudbe
 11. Priprava strokovnih izhodišč za registracijo blagovne znamke – neolitski med
 12. Izvedba medenega festivala ih izvedba ugank medenih zgodb
 13.  Diseminacija, promocija in ozaveščanje

AKTIVNOSTI OŠ MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE  V PROJEKTU ČEBELARSKI MOZAIK

1. faza:

 • Ureditev medoviti gredic
 • Nabava čebelarske opreme in čebelarskih pripomočkov
 • Izvedba delavnice barvanje panjev
 • Delavnica izdelava mil
 • Poslikava panjskih končnic
 • Delavnica izdelave sveč iz čebeljega voska in gastronomska delavnica z medom in drugimi čebeljimi izdelki

2. faza:

 • Nabava didaktičnega mobilnega čebelnjaka
 • Delavnica »Čebelji ZOOM« foto natečaj, delavnice
 • Mobilna aplikacija  Leti, Leti čebelica, vzpostavitev info točke, aktivni monitor, kot didaktični pripomoček
 • IZVAJANJE DNEVOV DEJAVNOSTI:
 • Dan dejavnosti obisk čebelarskega centra  (9. razred)
 • Dan dejavnosti z obiskom Medene hiške v Krškem (4. in 5. razred)
 • PROMOCIJSKA AKTIVNOST: Dan dejavnosti z obiskom Muzeja čebelarstva v Radovljici (7. in 8. razred)

SKUPNA VREDNOST ZA NAŠO ŠOLO:

Prva faza: 2.049,18

Druga faza: 3.657,44

Cilji projekta:

Skupni cilj projekta je ureditev edinega čebelarskega regijskega centra ter vzpostavitev Pleteršnikovega čebelnjaka, ki omogočata povezovanje in aktivacijo deležnikov na področju čebelarstva, izobraževanja, turizma, kulturne dediščine in vzpostavitev novih inovativnih medenih izdelkov in storitev, učnih programov ter nove interpretacije kulturne in naravne dediščine skozi čebelarstvo.

Opis rezultata
Novo ustvarjeno delovno mesto– čebelarski turizem
Novo urejen čebelarski center v degrediranih urbanih območij kulturne dediščine in vzpostavljen laboratorij za analizo medu in voska
Novo urejene medovite gredice in oblikovane čebelarske poti
Vzpostavljeni čebelnjaki (2 v centru, Pleteršnikov in mobilni)
Izvedena strokovna izobraževanja in svetovanja za mentorje
Novi programi za osnovnošolce, mladino in čebelarje, mentorje
Število izvedenih čebelarskih informativnih dnevov, dneve dejavnosti in fotografski natečaj
Novo oblikovane medene zgodbe, igre in maskota
Novi medeni produkti – Neolitski in Pleteršnikov med in medene storitve
Izvedeni medeni festivalov, dogodkov (medeni festival in uganke medenih zgodb)
Povečano število obiskovalcev čebelarskega centra, delavnice Stary v mestnem muzeju Krško, Pleteršnikovega čebelnjaka
Dostopnost