Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

S svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo je redni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja. Je osrednji komunikacijski prostor naše šole, skozi katerega gre veliko učencev, ki se ob knjigi bogatijo, se jo naučijo ceniti in uporabljati.

Knjižničar se s svojim delom aktivno vključuje v učno-vzgojni proces na šoli, saj opravlja bibliopedagoške ure za vse učence.

Bibliopedagoško delo med drugim zajema tudi:

–       4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na razredni stopnji,

–       4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na predmetni stopnji.

Skrbi za učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk.

 

 URNIK KNJIŽNICE ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

DAN

ČAS

KNJIŽNIČAR

ponedeljek

9. 25 – 10.10

Katja Kobe

torek

6. 30 – 7. 30

Alenka Cizel

12. 10 – 12. 55

Katja Kobe

13. 00 – 13.45

Katja Kobe

sreda

6. 30 – 7. 30

Alenka Cizel

13.00–13.45

Katja Kobe

četrtek

6. 30 – 7. 30

Alenka Cizel

13.00 – 17. 00

Simona Kene

Dostopnost