Skoči na glavno vsebino

Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

S svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo je redni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja. Je osrednji komunikacijski prostor naše šole, skozi katerega gre veliko učencev, ki se ob knjigi bogatijo, se jo naučijo ceniti in uporabljati.

Knjižničar se s svojim delom aktivno vključuje v učno-vzgojni proces na šoli, saj opravlja bibliopedagoške ure za vse učence.

Bibliopedagoško delo med drugim zajema tudi:

  • 4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na razredni stopnji,
  • 4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na predmetni stopnji.

 

Skrbi za učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk.

DAN

ČAS

KNJIŽNIČARKA

Ponedeljek

9.30–11.00; 12.00–14.00

Katja Kobe, Tanja Plevnik

Torek

7.15–8.15; 12.00–13.30*

Katja Kobe

Sreda

7.15–8.15; 12.00–13.30

Katja Kobe

Četrtek

7.15–7.30; 12.00–13.30

Katja Kobe

Petek

7.15–8.15; 12.00–13.30*

Katja Kobe

*vsak drugi teden ima 6. uro pouk

Šolsko knjižnico vodi Katja Kobe.

Dostopnost