Govorilne ure in roditeljski sestanki

V šolskem letu 2019/2020 bodo roditeljski  sestanki s starši potekali po naslednjem razporedu:

 

DATUM

VSEBINA RODITELJSKEGA

SESTANKA

RAZRED URA NOSILEC  
9.  september Letni delovni načrt, predstavitev organizacije dela, šolska pravila, šola v naravi 6. r. VSI 16.30 Ravnateljica, razrednik, PP Brežice
12. februar Evalvacijski roditeljski sestanek VSI razredniki
9. januar Poklicno usmerjanje 9. razred 16.30 Svetovalna delavka, razredničarka
9. april

Roditeljski sestanek – predavanje

 

VSI 16.30 Razredniki, učenci
8 . junij Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolčkov 17.00 Učiteljice, ravnateljica

 

GOVORILNE URE

DATUM URA  RAZRED
7.  november 16.00 vsi
9. januar 16.00 vsi
 
12. marec 16.00 vsi
14. maj 16.00 vsi