Govorilne ure in roditeljski sestanki

V šolskem letu 2019/2020 bodo roditeljski  sestanki s starši potekali po naslednjem razporedu:

DATUM

VSEBINA RODITELJSKEGA

SESTANKA

RAZRED URA NOSILEC  
15. in 17,  9. 2020 Uvodni sestanek VSI 16.00 Razredniki
5. 11. 2020 Šola v naravi za 6. razred 6. razred 16.30 vodja, razrednik
5. 11. 2020 Poklicno usmerjanje 9. razred 16.30 Svetovalna delavka, razredničarka
11. 2. 2021 Evalvacijski roditeljski
sestanek
VSI 16.30 Razredniki,
8. 6. 2021 Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolčkov za starše prvošolčkov 16.30 Učiteljice, ravnateljica

GOVORILNE URE

DATUM URA  RAZRED
5.  november 16.00 vsi
14. januar 16.00 vsi
8. april 16.00  vsi
13. maj 16.00 vsi
10. junij 16.00 vsi

Dostopnost