Skoči na glavno vsebino

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Za uspešno izvajanje vzgojno izobraževalnega dela je sodelovanje šole in staršev ključnega pomena. Zanimanje staršev za napredek otroka in povratna informacija strokovnih delavcev omogoča optimalen napredek otroka.

V šolskem letu 2022/2023 bodo roditeljski sestanki s starši potekali po naslednjem razporedu:

DATUM VSEBINA RODITELJSKEGA SESTANKA RAZRED URA NOSILEC
12. 9. 2021 Uvodni RS 1. do 9. razred 17.00 ravnateljica, razredniki
10. 11. 2022 RS za šolo v naravi 6.  razred 17.00 razrednik, športni pedagog
10. 11. 2022 Poklicna orientacija 9. razred 17.00 svetovalna delavka
12. 1. 2023 Predavanje za starše 1. do 9. razred 17.00 zunanji izvajalec
9. 3. 2022 Drugi RS razredni 1. do 5. razred 17.00 razredniki, športni pedagog
4. 5. 2023  RS plavalna šola v naravi 1. do 9. razred 17.00 ravnateljica, razredniki, zaposleni
6. 6. 2023 RS za bodoče prvošolce vstopniki 17.00 ravnateljica, svetovalna delavka, učiteljica 1. razreda

 

POGOVORNE URE drugi četrtek v mesecu

Izvajajo se v skladu z navodili NIJZ. Starši bodo obveščeni o načinu poteka pogovorne ure. Možno jo je izvest preko video srečanja, telefonsko, osebno v skladu z navodili razrednika in učiteljev.

DATUM URA   NOSILEC
13. 10. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
10. 11. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
8. 12. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
12. 1. 2023 Po predhodnem dogovoru vsi
9. 2. 2023 Po predhodnem dogovoru vsi
9. 3. 2023 Po predhodnem dogovoru vsi
13. 4. 2023 Po predhodnem dogovoru vsi
11. 5. 2023 Po predhodnem dogovoru vsi
1. 6. 2023 Po predhodnem dogovoru vsi

 

Strokovni delavci, ki poučujejo na naši šoli iz drugih šol, bodo staršem na voljo na vsaj dveh pogovornih urah pred ocenjevalno konferenco, po potrebi ali dogovoru tudi dodatno. Prav tako bodo staršem na voljo na dopoldanskih pogovornih urah in na podlagi skupnega dogovora med starši in strokovnimi delavci, po predhodni najavi staršev.

Dostopnost