Skoči na glavno vsebino

Prehrana – odjava in prijava

Z organizacijo dela v kuhinji bomo zagotovili možnost prehranjevanja učencev in delavcev šole. V šolski kuhinji se bodo pripravljale malice in kosila. Vodja kuhinje bo skupaj z vodjo šolske prehrane skrbela, da bo hrana biološko in kalorično ustrezna, prilagojena psihofizičnim potrebam učencev. Vodja šolske prehrane poskrbi za sestavo jedilnikov. Veliko pozornost bomo posvetili kulturi prehranjevanja ter skrbi za vzdrževanje reda in umirjanju glasnosti v jedilnici. Vključeni smo v projekt Shema šolskega sadja, tradicionalni slovenski zajtrk.

Vodja šolske prehrane: Urška Tomše

Vodja šolske kuhinje: Bernarda Sotler

Učenci imajo možnost prejemanja malice, kosila in popoldanske malice. Cena se oblikuje po kalkulaciji. Plačilo poteka mesečno po položnicah.

Cene:

  • malica: dopoldanska 1,10 EUR, popoldanska malica 0,80 EUR;
  • kosilo: otroško 1. do 4. razred 2,90 EUR, otroško 5. do 9. razred 3,00 EUR

 

Za otrokov razvoj je zelo pomembno, da v času pouka zaužije vsaj en obrok, običajno je to malica.

SUBVENCIONIRANA PREHRANA

Vsi učenci, ki so vložili zahtevek v juniju tekočega leta, imajo subvencionirano prehrano (malico in kosilo).

Malica

K malici gredo učenci po drugi šolski uri ob 9.05. Pri malici je navzoč dežurni učitelj. Pri uživanju obrokov se učenci kulturno obnašajo in imajo spoštljiv odnos do hrane.

Kosilo

Učenci odhajajo na kosilo ob 11.50, učenci OPB pa ob 12.00. Za red pri kosilu skrbita učitelj OPB in dežurni učitelj.

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti, povezane s prehrano, s katerimi bomo spodbujali zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja:

  • izvedba kuharskih delavnic na temo zdrave prehrane v okviru dni dejavnosti;
  • predavanja za učence in starše o pomenu zdravega prehranjevanja v okviru oddelčnih skupnosti in roditeljskih sestankov;
  • vključenost v projekt Šolska shema;
  • izobraževanje kuharskega osebja in vodje šolske prehrane o pomenu zdrave prehrane;
  • vzdrževanje šolskega vrta;
  • kultura prehranjevanja – za vsak organiziran obrok bomo zagotovili ustrezen čas, da otroci ne hitijo pri jedi, in okolje, ki spodbuja pozitiven odnos do prehranjevanja (umirjeno in prijetno vzdušje, estetsko urejen prostor in postrežba, ustrezen način postrežbe ipd.).

Pravila šolske prehrane

Dostopnost