Šolski sklad

ŠOLSKI SKLAD

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Poslanstvo sklada:

– negovati solidarnost in dobrodelnost – pomoč socialno šibkim učencem,
– financiranje nadstandardnih dejavnosti za vse učence šole in vrtca (dnevi dejavnosti, izleti, UNESCO tabori, tekmovanja, vstopnine, prevozi, zaključne ekskurzije, šola v naravi),
– pomoč nadarjenim učencem,
– nakup sodobnih didaktičnih pripomočkov, igral, AV sredstev…
– financiranje raziskovalne dejavnosti,
– zviševanje standarda pouka

Pridobivanje sredstev:
– prostovoljni prispevki staršev, učiteljev in občanov,
– donacije podjetij in podjetnikov,
– drugi viri

Transakcijski račun:
SI56 0120 9603 0645 712
Sklic: 0029100

Upravni odbor:
Predsednica: Zlatka Kolman
Namestnica predsednice: Anica Butkovič
Članice: Dragica Šeler
Simona Tihole
Maša Bizjan
Anemari Kostevc
Jožica Mirt

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

Dostopnost