Skoči na glavno vsebino

Šolski sklad

Sredstva šolskega sklada so namenjena nakupu učil in učnih pripomočkov ter subvencioniranju dejavnosti učencev ter pomoč socialno ogroženim otrokom. Na roditeljskih sestankih se bodo starši dogovorili o načinu prispevanja v sklad. Prispevke bomo zbirali tudi na dobrodelnih prireditvah. Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki oblikuje načrt dela in pripravi poročilo o delovanju.

Upravni odbor sprejme letni program dela šolskega sklada, poroča o delu.

ŠOLSKI SKLAD

OŠ Maksa Pleteršnika Pišece
Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Poslanstvo sklada:

– negovati solidarnost in dobrodelnost – pomoč socialno šibkim učencem,
– financiranje nadstandardnih dejavnosti za vse učence šole in vrtca (dnevi dejavnosti, izleti, UNESCO tabori, tekmovanja, vstopnine, prevozi, zaključne ekskurzije, šola v naravi),
– pomoč nadarjenim učencem,
– nakup sodobnih didaktičnih pripomočkov, igral, AV sredstev…
– financiranje raziskovalne dejavnosti,
– zviševanje standarda pouka

Pridobivanje sredstev:
– prostovoljni prispevki staršev, učiteljev in občanov,
– donacije podjetij in podjetnikov,
– drugi viri

Transakcijski račun:
SI56 0120 9603 0645 712
Sklic: 0029100

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

 

Dostopnost