Skoči na glavno vsebino

Učbeniški sklad

UČBENIKI (izposoja)

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci si na začetku šolskega leta izposodijo učbenike, ki jih bodo potrebovali pri posameznem predmetu. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike, zato priporočamo, da jih ovijejo. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga izgubi, ga mora odkupiti. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci dobijo junija naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto. Naročilnico izpolnijo in vrnejo v šolo. Če so učbenike naročili, jih bodo dobili brezplačno v šoli v 1. tednu septembra. Stroške izposoje krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

 

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE (nakup)

Delovne zvezke in potrebščine kupite starši v knjigarnah ali preko spleta. Za učence 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine.

Oglejte si Seznam gradiv.

Različni ponudniki oddajo svoje ponudbe tudi v šolo. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravite samostojno pri ponudniku, ki vam je najugodnejši.

 

Upravljalec upravlja učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov. Vodja učbeniškega sklada je Katja Kobe.

Dostopnost