Skoči na glavno vsebino

Lani smo  v našem vrtcu uspešno kandidirali na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je  sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada.

Tako je na projektnem delovnem mestu  1. zaposlitev začela delati Blanka Stermecki, študentka predšolske vzgoje, ki je končala srednjo vzgojiteljsko šolo. Z delom pri nas bo pridobila potrebno prakso, znanje in izkušnje, s katerimi se bo prijavila na strokovni izpit.

Tjaša Černelč je dijakinja srednje vzgojiteljske šole v Brežicah in pri nas opravlja enomesečno pedagoško  prakso.

Zelo veseli smo bili novih, nasmejanih  obrazov pri nas. Blanka nas je že prvi dan »osvojila« z igranjem na citre. Tudi malčki – Žogice – so jo takoj vzeli za svojo. Simpatično jo kličejo, kot samo oni znajo: »Baka, Banka, Kaka …«

Tjaša nas je že tudi prvi dan  razveselila z novo gibalno igrico »Ujemi rep«. Palčki, ki so malo starejši od Žogic, se s Tjašo veliko pogovarjajo, telovadijo in veselijo njenih likovnih idej.

Obe, Blanka in Tjaša, sta popestrili že tako razgibane dneve naših malčkov in nenazadnje sta v veliko pomoč v oddelku. Vzgojiteljice pa rade prenašamo svoje znanje in  izkušnje na mlade rodove, ki prihajajo v »naše vrste«, pedagoške vode.

Od kandidatov in kandidatk za pomočnike vzgojiteljev predšolskih otrok, in med drugim tudi od vzgojiteljev, se pričakuje, da so srčni, imajo posluh za druge, so pripravljeni prisluhniti, poslušati in se pogovoriti, hkrati pa morajo biti visoko strokovno usposobljeni in profesionalni delavci in delavke pri vzgojno-izobraževalnem delu. Pri tem so zagotovo pomembni odlično poznavanje in povezovanje vseh kurikularnih (vzgojnih) področij, sposobnost vnašanja novosti v pedagoško delo, sposobnost timskega dela in sodelovanja s starši, fleksibilnost, inovativnost, kreativnost in vsekakor pripravljenost na vseživljenjsko izobraževanje.

Kako bosta te kompetence pomočnika vzgojitelja pridobivali in razvijali Blanka in Tjaša  v našem vrtcu?

Vse te kompetence se med seboj povezujejo in nadgrajujejo. Prisotnost  vseh navedenih  kompetenc pri strokovnem delavcu vodi h kakovostnemu, sodobnemu, razmišljajočemu se praktiku, kar naj bi bil tudi cilj vsakega posameznika, ki dela z otroki. To je tudi naš cilj in namen za obe, Blanko in Tjašo.

Za opravljanje poklica pomočnika vzgojitelja, ki odločilno vpliva na otrokov osebnosti razvoj, saj se otrok z odraslo osebo, v tem primeru s pomočnikom vzgojitelja ali z vzgojiteljem, poistoveti in jo posnema, se zahteva strokovno znanje, ustrezna usposobljenost, posluh in pozitivne osebnostne lastnosti.

Želimo, da bi se kandidatki skozi vse naštete dejavnosti in tudi z našo pomočjo zavedali pomena biti vzgojitelj predšolskih otrok:

»Odrasli smo na tem svetu z namenom, da otroke pripravimo na življenje. Podarjeni so nam, da jih oblikujemo, da jim damo vrednote, da jim pomagamo poiskati smisel v življenju, da jih spremljamo skozi pot odraščanja, nabiranja izkušenj …, da jim podarimo brezpogojno ljubezen.«

VZGOJITELJICA JE »UČITELJ«, KI ZNA POISKATI POT DO OTROKA IN MU ZNANJE POSREDOVATI NA TAK NAČIN, DA GA MOTIVIRA ZA UČENJE IN ISKANJE NOVIH SPOZNANJ IN IZKUŠENJ.

Male glavice, ki svet vidijo skozi drugačne oči kot odrasli, ni lahko napolniti z novim znanjem. Vzgojiteljica je na preizkušnji vsak dan, išče nove kanale do otrokovega razumevanja. Še zlasti, ker je vsak otrok svet zase.

»Kar slišim, pozabim, kar doživim, si zapomnim, kar delam, razumem.«                           (Konfucij)

V Pišecah, 25. 3. 2021                            Ana Žalac, pomočnica ravnateljice za vrtec

Dostopnost