Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši, učenci!

Na podlagi odloka Vlade iz dne, 28. 3. 2021 in okrožnice ministrstva iz dne, 29.3.2021 vas obveščamo, da bo pouk za učence vseh razredov potekal v času od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 na daljavo.

Za učence od 1. do 3. razreda se bo na podlagi potrdila delodajalca obeh staršev (priloga) za zaposlene v kritični infrastrukturi organiziralo varstvo v šoli (podrobneje v prilogi okrožnica MIZŠ točka 1.) (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-3593/zakon-o-kriticni-infrastrukturi-zki/#(sektorji%C2%A0kriti%C4%8Dne%C2%A0infrastrukture) Prosimo, da na mail nuska.ogorevc@guest.arnes.si pošljete prijavo in ustrezno potrdilo (do jutri – sreda). V sporočilu nam prosimo navedite čas prihoda in odhoda domov.

Pouk na daljavo bo potekal po že ustaljenem sistemu, ki smo ga izvajali pred vrnitvijo v šolske prostore.

Učencem želimo, da z močno voljo in skupnimi močmi izvedemo te dni pouk čim bolj optimalno.

Hvala za vaše sodelovanje in vse dobro vam želimo. Ostanite zdravi.

Želimo vam, da praznične dni preživite prijetno.

Nuška Ogorevc, ravnateljica

Priloga:

Dostopnost