Za razvijanje različnih interesov učenca osnovna šola organizira interesne dejavnosti, ki jih izvajajo  učitelji in zunanji mentorji. Namenjene so razvoju močnejšega osebnostnega področja posameznika. Učenci izberejo ustrezno interesno dejavnost prostovoljno na začetku šolskega leta in so jo dolžni tekom leta redno obiskovati.

 

INTERESNA DEJAVNOST

RAZRED

MENTOR

ŠPORTNI KROŽEK

1.–2.

Katja Berkovič

DOMA SEM V SLOVENIJI

1.–5.

Katja Berkovič

FILMSKI KROŽEK

6.–9.

Katja Kobe

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

3.–5.

Dejan Jerončič

PREPEVALNICA

1.–2.

Romana Žnideršič

MLADINSKI PEVSKI ZBOR

6.–9.

Dejan Jerončič

FOLKLORA, MLAJŠA SKUPINA

1.–5.

Karmen Levak

TURISTIČNI KROŽEK

5.–9.

 Matjaž Vrešak

MED ŠTIRIMI OGNJI

3.–5.

Matjaž Vrešak

NOVINARSKI KROŽEK

 

Alenka Cizel 

FOLKLORA, STAREJŠA SKUPINA

6.–9.

Romana Žnideršič

Dostopnost