Vrtec – Osnovni podatki

Vizija vrtca

Razigrani, veseli in samozavestni otroci, starši in osebje pa zadovoljni.

Prednostna naloga: otroci se posvetijo raziskovanju sveta- prostora in vsega, kar je mogoče prijeti, okusiti in doživeti in z vsemi temi dejavnostmi in odnosi, kjer so bili otroci sprejeti, priznani in uspešni, gradijo in pridobivajo na  samozavesti, koncentraciji, vztrajnosti, iznajdljivosti in samoiniciativnosti.

Spoštovani starši! 

Zahvaljujemo se Vam za zaupanje, da ste svojega otroka vključili v naš Vrtec. Prizadevali si bomo zagotoviti čim višjo kvaliteto življenja in pestrost dejavnosti, ki smo jih opredelili v LDN Vrtca. Želimo si, da bi se otroci v vrtcu dobro počutili, zato se bomo skupaj z vami trudili, da bodo naši koraki premišljeni, strokovno načrtovani in uspešno izvedeni. Z medsebojnim zaupanjem, spoštovanjem in strpnostjo se bomo najlažje približali otrokom in pričeli graditi občutek varnosti in zaupanja. V varnem in spodbudnem okolju se bodo otroci veliko naučili, prišli do novih spoznanj, prijateljstev in si začeli postavljati cilje. Pri tem jih bomo podpirali in jim pomagali na poti odraščanja.

Organizacijske enote

V sklopu vzgojno-varstvene enote deluje 1 kombiniran oddelek. Vpisanih na dan 1.9.2018 je 19 otrok.
Vsem staršem, ki so vpisali otroke v času razpisa in so podpisali pogodbo z vrtcem z datumom vključitve 1. 9. 2018, smo zagotovili mesto.

Osnovni podatki in kratka predstavitev vrtca

Ime: Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece

Sedež: Pišece 34

8255 Pišece

Telefon – tajništvo: 07/ 45 200 70

Telefon – vrtec: 07/ 49 69 084

Spletna stran: www.ospisece.si

E-pošta: o-pisece.nm@guest.arnes.si

vrtecpisece@gmail.com

Javni vrtec je ustanovljen z Odlokom občine Brežice in je del javnega zavod OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.

KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH V VRTCU

Ravnateljica: Nuška Ogorevc

Pomočnica ravnateljice za vrtec: Ana Žalac

Vzgojiteljica,pomočnica vzgojiteljice, svetovalna delavka: Mojca Pevec

Pomočnica vzgojiteljice: Brigita Šekoranja

Pomočnica vzgojiteljice: Sandra Žnidarič

Računovodja:  Jadranka Oljača

Svetovalna delavka: Mojca Pevec

Vodja prehrane: Maja Haler

Poslovna sekretarka: Dragica Šeler

Kuharica: Bernarda Cizl

Pomočnica kuharice: Jožica Kramer

Čistilka: Nina  Štrucl

Hišnik: Vlado Plevnik

Poslovalni čas:

Vrtec posluje vse delovne dni v letu od 6.00 do 16.00.

Zaprt bo le 31.8.2019 zaradi izvedbe generalnega čiščenja in razkuževanja.