Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

S svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo je redni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja. Je osrednji komunikacijski prostor naše šole, skozi katerega gre veliko učencev, ki se ob knjigi bogatijo, se jo naučijo ceniti in uporabljati.

Knjižničar se s svojim delom aktivno vključuje v učno-vzgojni proces na šoli, saj opravlja bibliopedagoške ure za vse učence.

Bibliopedagoško delo med drugim zajema tudi:

       4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na razredni stopnji,

      4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na predmetni stopnji.

Skrbi za učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk.

 

 

DAN

ČAS

KNJIŽNIČAR

torek

11.00–14.00

David Križman

sreda

12.00–14.00

David Križman

četrtek

12.00–13.00

David Križman

četrtek

13.00–17.00

Simona Kene (knjižnica Brežice)