Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v zavodu.

S svojim gradivom, urejenostjo in dejavnostjo je redni del vzgojno-izobraževalnega sistema, procesa in razvoja. Je osrednji komunikacijski prostor naše šole, skozi katerega gre veliko učencev, ki se ob knjigi bogatijo, se jo naučijo ceniti in uporabljati.

Knjižničar se s svojim delom aktivno vključuje v učno-vzgojni proces na šoli, saj opravlja bibliopedagoške ure za vse učence.

Bibliopedagoško delo med drugim zajema tudi:

–       4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na razredni stopnji,

–       4 ure letno knjižne in knjižnične vzgoje na predmetni stopnji.

Skrbi za učbeniški sklad, ki učencem nudi možnost izposoje učbenikov za redni pouk.

DAN

ČAS

KNJIŽNIČARKA

Ponedeljek 

7.45–8.15; 12.00–14.00 

Katja Kobe 

Torek 

7.00–7.30 

Katja Kobe 

Sreda 

7.00–7.30; 12.00–13.30 

Katja Kobe 

Četrtek 

7.00–7.30; 11.00–13.00 

Katja Kobe  

Petek 

7.00–7.30 

Katja Kobe  

 

Šolsko knjižnico vodi Katja Kobe.

 

 

Dostopnost