Govorilne ure in roditeljski sestanki

V šolskem letu 2018/19 bodo roditeljski sestanki in pogovorne ure potekali po naslednjem razporedu:

DATUM

VSEBINA RODITELJSKEGA

SESTANKA

RAZRED URA NOSILEC POGOVORNE URE
3. september
Sprejem prvošolčkov in staršev, predstavitev dela za starše 1. razred 8.00 Učiteljice, ravnateljica, policist
6.  september

LDN, uvod v šolsko leto, šolska pravila, druga pomembnejša obvestila

šola v naravi

VSI 16.30 Ravnateljica, razrednik, PP Brežice
18. oktober Pogovorna ura VSI 16.00
15. november

Predavanje SC Novo mesto Mateja Petric,

roditeljski sestanek

16.30
10. januar Pogovorna ura 16.00
10. januar Poklicno usmerjanje 9. razred 16.30 Ravnateljica, razredničarka
14. marec

Pogovorna ura

Izbira poklica

7./8. razred 16.30 Srednje šole, svetovalna služba 16.00
25. april

Roditeljski sestanek,

Pasti interneta/zdrava prehrana in gibanje ZD Brežice

VSI 16.30 Razredniki, učenci 16.00
30. maj Pogovorna ura 16.30 Ravnateljica, učitelji 16.00
7 . junij Organizacijske podrobnosti ob vstopu v šolo za starše prvošolčkov 2019/20 17.00 Učiteljice, ravnateljica 16.00