Skoči na glavno vsebino

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Za uspešno izvajanje vzgojno izobraževalnega dela je sodelovanje šole in staršev ključnega pomena. Zanimanje staršev za napredek otroka in povratna informacija strokovnih delavcev omogoča optimalen napredek otroka. 

V šolskem letu 2023/2024 bodo roditeljski sestanki s starši potekali po naslednjem razporedu:

DATUM  VSEBINA RODITELJSKEGA  SESTANKA  RAZRED  URA  NOSILEC 
12. 9. 2023 Uvodni RS 

1. 2. do 9.

razred 

17.00  ravnateljica, razredniki 
Mesec pred izvedbo RS za šolo  v naravi  Od 1. do 8.  razreda  17.00   razrednik, športni pedagog 
16. 11. 2023 Poklicna orientacija  9. razred  17.00  svetovalna  delavka 
12. 3. 2024 Predavanje  za starše  1. do 9. razred  17.00  zunanji izvajalec 
6. 6. 2024 RS za bodoče prvošolce  vstopniki  17.00  ravnateljica, svetovalna delavka, učiteljica 1. razreda 

 

DATUM URA    NOSILEC 
19. 10. 2023 Po predhodnem dogovoru  vsi 
16. 11. 2023 Po predhodnem dogovoru  vsi 
14. 12. 2023 Po predhodnem dogovoru  vsi 
18. 1. 2024 Po predhodnem dogovoru  vsi 
15. 2. 2024 Po predhodnem dogovoru  vsi 
21. 3. 2024 Po predhodnem dogovoru  vsi 
18. 4. 2024 Po predhodnem dogovoru  vsi 
16. 5. 2024 Po predhodnem dogovoru  vsi 
13. 6. 2024 Po predhodnem dogovoru  vsi 

 

Strokovni delavci, ki poučujejo na naši šoli iz drugih šol, bodo staršem na voljo na vsaj dveh pogovornih urah pred ocenjevalno konferenco, po potrebi ali dogovoru tudi dodatno. Prav tako bodo staršem na voljo na dopoldanskih pogovornih urah in na podlagi skupnega dogovora med starši in strokovnimi delavci, po predhodni najavi staršev.

 

Dostopnost