Govorilne ure in roditeljski sestanki

Za uspešno izvajanje vzgojno izobraževalnega dela je sodelovanje šole in staršev ključnega pomena. Zanimanje staršev za napredek otroka in povratna informacija strokovnih delavcev omogoča optimalen napredek otroka.

V šolskem letu 2021/2022 bodo roditeljski sestanki s starši potekali po naslednjem razporedu:

DATUM

VSEBINA RODITELJSKEGA

SESTANKA

RAZRED URA NOSILEC
9. 9. 2021 Uvodni RS 2. in 9. razred 17.00 ravnateljica, razredniki
4. 11. 2021 RS za šolo v naravi 6. in 7. razred 17.00 ravnateljica, razredniki
11. 11. 2021 Poklicna orientacija 9. razred 17.00 svetovalna delavka
13. 1. 2022 Predavanje za starše 1.–9. razred 17.00 zunanji izvajalec
10. 2. 2022 Drugi RS 1.–9. razred 17.00 ravnateljica, razredniki
2. 6. 2022 RS za bodoče prvošolce vstopniki 17.00 ravnateljica, svetovalna delavka, učiteljica 1. razreda

POGOVORNE URE

Izvajajo se v skladu z navodili NIJZ. Starši bodo obveščeni o načinu poteka pogovorne ure. Možno jo je izvestI preko video srečanja, telefonsko, osebno v skladu z navodili razrednika in učiteljev.

DATUM  URA   NOSILEC 
21. 10. 2021 Po predhodnem dogovoru vsi
5. 11. 2021 Po predhodnem dogovoru vsi
16. 12. 2021 Po predhodnem dogovoru vsi
20. 1. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
15. 2. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
15. 3. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
12. 4. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
17. 5. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi
7. 6. 2022 Po predhodnem dogovoru vsi

Strokovni delavci, ki poučujejo na naši šoli iz drugih šol, bodo staršem na voljo na vsaj dveh pogovornih urah pred ocenjevalno konferenco, po potrebi ali dogovoru tudi dodatno. Prav tako bodo staršem na voljo na dopoldanskih pogovornih urah in na podlagi skupnega dogovora med starši in strokovnimi delavci, po predhodni najavi staršev.

Dostopnost