Šola v naravi

Razširjeni program:
– šola v naravi za učence od 1. do 5. razreda: Fara (26. 9. 2018 do 28. 9. 2018). Vodja Irena Markovič
– zimska smučarska šola v naravi za 6. razred: Kranjska Gora (17. 12. 2018 do 21. 12. 2018). Vodja Miran Abram
– šola v naravi za učence 8. in 9. razreda: Breženka (1. 4. 2019 do 5. 4. 2019). Vodja Brigita Vahen

SUBVENCIONIRANJE ŠOLE V NARAVI
Otroci iz družin, ki imajo nižje dohodke, lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane šole v naravi. Upoštevali bomo Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi.

KOLESARSKI IZPITI
V 5. razredu bodo učenci opravljali kolesarski izpit. Vodja je Anica Butkovič.

PLAVALNO OPISMENJEVANJE – prilagajanje na vodo 10 ur (nadstandardni program, Zlati sonček) za 1. in 2. razred
Plavalni tečaj 20 ur (obvezni program po učnem načrtu) za 3. in 4. razred