Varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (POVOP) na Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece je Ana Žalac, ki je dostopna po telefonu na številki 07 45 20 070 in po elektronski pošti na naslovu vrtecpisece1@gmail.com oziroma na naslovu Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece 34, 8255 Pišece.

Deležniki v izobraževanju, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov sami stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Dostopnost