Svet staršev

SESTAVA SVETA STARŠEV V ŠOL. L. 2018/2019

PREDSTAVNIK NAMESTNIK
VRTEC NINA PRESKAR BLAŽA AJDONIK KOSTEVC
1. RAZRED NINA ŠTRUCL DARJA PIKELC
2. RAZRED JOŽICA MIRT ANDREJA MATIJEVC
3. RAZRED TANJA ŠKOF IGOR LESINŠEK
4. RAZRED MAŠA BIZJAN SABINA MOLAN
5. RAZRED JANJA VERSTOVEŠK BOŠTJAN KOŠTIČ
6. RAZRED JOŽICA OGOREVC BERNARDKA LESINŠEK
7. RAZRED ANA VRABEC PETRA BEDIČ
8. RAZRED ZLATKA KOLMAN MELITA MEHIČ
9. RAZRED JOŽICA KENE IRENA DENŽIČ

Predsednica Sveta staršev je Jožica Kene. Namestnica predsednice je Nina Preskar.

Pravila o delovanju sveta staršev.