Skoči na glavno vsebino

Prevozi

VOZNI RED  (pdf)  velja od 1. 9. 2022

NOMAGO – ZJUTRAJ   

1. ŠOLA – PAVLOVA VAS (SV. JEDERT) –  ŠOLA

6.30– šola

6.33 – VERSTOVŠEK

6.40 – SV. JEDERT

6.42 – PRESKAR

6.43 – SUŠIN

6.46 – RAJTERIČ

6.50 – IVNIK

7.00 – ŠOLA

2. ŠOLA – SPODNJE PODGORJE – ZGORNJE PODGORJE – ŠOLA

7.00– šola

7:02 – KOŠTIČ

7.05 –  SP. PODGORJE –  ZUPANČIČ

7.08 – ZG. PODGORJE  – LUBŠINA

7.10  – ODCEP BRADAČ

7.13 – VITNA VAS

7.15 – MATIJEVC

7.17 – ŠRIBAR

7.20 – šola

ŠOLSKI KOMBI – ZJUTRAJ

1.  OREHOVEC– DEDNJA VAS (BIBIČEV GRABEN) –  OREHOVEC – ŠOLA PIŠECE

6.35 – PLEVNIK

6.36 – KRULC

6.42 – PONGRAC

6.50 – KRIŽIŠČE ŠUŠTERIČ

6.52 – KRULC

6.55 – šola

2. ŠOLA– ČERENJE – ŠOLA

6.55 – šola

7.00 – ŠTRUCL OGOREVC

7.05 – VIKEND PETRIŠIČ

7.10  – ŠOLA PIŠECE

3. ŠOLA – PAVLOVA VAS – DEDNJA VAS –  PIŠECE – ŠOLA

7.11 – KOSTEVC

7.13 – PRESKAR

7.14 – NARAT

7.15 – LESINŠEK

7.20 – ŠOLA

NOMAGO – POPOLDAN

1. ŠOLA – PAVLOVA VAS –  ŠOLA

14.00 – šola

14.03 – VERSTOVŠEK

14.05 – RAJTERIČ

14.08 – PRESKAR

14.10 – IVNIK  

14.11 – RIBNIK

14.15 – šola

2. ŠOLA – SPODNJE PODGORJE – ZGORNJE PODGORJE – ŠOLA

14.15 – šola

14.17 – KOŠTIČ

14.23 – SP. PODGORJE ZUPANČIČ

14.30 – ZG. PODGORJE  LUBŠINA

14.31 – ZG. PODGORJE ODCEP BRADAČ

14.33  – VITNA VAS (ODCEP ZA VITNO VAS) 

14.35 – MATIJEVC

14.37 – ŠRIBAR

14.40 – šola

3. ŠOLA – PAVLOVA VAS – DEDNJA VAS – ŠOLA (KROŽNO)

14.40 – šola

14.43 – VERSTOVŠEK

14.45 – RAJTERIČ

14.50 – SUŠIN

14.51 – PRESKAR (ZG. PAVLOVA VAS)

14.54 – SV. JEDERT

15.00 – PRESKAR (SP. PAVLOVA VAS)

BIBIČEV GRABEN – PO POTREBI

15.15  – OREHOVEC/PLEVNIK:

15.30 – ŠOLA

ŠOLSKI KOMBI –  POPOLDAN

1. ŠOLA– ČERENJE –ŠOLA

13.45 – šola

13.48 – VIKEND PETRIŠIČ

13.50 – OGOREVC

13.55 – KOSTEVC

14.00 – ŠOLA

2. ŠOLA – OREHOVEC – DEDNJA VAS (BIBIČEV GRABN) – ŠOLA

14.00– ŠOLA

14.03 – KRIŽIŠČE ŠUŠTERIČ

14.07 – BIBIČEV GRABEN

14.10 – NARAT

14.12 – KRHIN

14.15 – ŠOLA

2. ŠOLA – OREHOVEC

14.15 – šola

14.17 – KRULC

14.20 – KRULC

14.25 – PLEVNIK

Dostopnost