Skoči na glavno vsebino

DNEVI DEJAVNOSTI

DNEVI DEJAVNOSTI za 1. in 2. razred

Tema Vodja

Okvirni

termin

 

Cilji
KULTURNI DNEVI      

 

Tradicionalni slovenski zajtrk Karmen Levak 17. 11. 2023

–                      osveščanje o pomenu tradicionalne prehrane,

–                      uporaba sestavin lokalnega izvora,

–                      ogled šolskega čebelnjaka in spoznavanje čebelarske opreme

Gledališče

Boštjan Imenšek,

razredniki

 

po ponudbi Stroški:

Prevoz KK ali Šmarje + vstopnica

–          poznavanje             in            upoštevanje     pravil

obnašanja v gledališču

–          prepoznavanje dogajanja, glavnih junakov in obnovitev vsebine predstave

 

Projektni teden

Karmen

Levak

Boštjan

Imenšek

Oktober 2023

–          spodbujanje           domišljije             in     lastne

ustvarjalnosti,

–          spoznavanje zgodovine in razvijanje odnosa do kulturne dediščine

 

Konec po naše Karmen Levak Junij 2024

–          opisovanje poteka dogajanja kulturne

prireditve,

–          navajanje    na           pravilno                obnašanje         na

prireditvi,

–          ustvarjanje različnih izdelkov in njihovo vrednotenje

TEHNIŠKI DNEVI
Zrak

 

 

Karmen

Levak,

Boštjan

Imenšek

Marec 2024

–                      prepoznajo in razvijajo svoja močna področja ter tako      bolje spoznavajo sami sebe,    –  učenje v različnih življenjskih situacijah,

–                      izdelajo preprost načrt za izdelavo izdelka,

–                      izdelajo izbran izdelek, ga opišejo in vrednotijo

–                      skrbijo za varnost pri delu,

–                      se navajajo strpnosti in natančnosti pri delu

Projektni teden

 

Karmen

Levak, Sanja

Dornik

Oktober 2023  – ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Ekskurzija z vrtcem

Karmen

Levak, Sanja

Štefanič

Maj 2024

Stroški: prevoz + vstopnina

–                      razvijanje kritičnega mišljenja,

–                      razvijajo svoja močna področja in izdelajo preprost izdelek, – učenje v naravi

ŠPORTNI DNEVI
Plavanje Jure Pompe, razredniki

September

2023 in junij

2024

Stroški: vstopnica + prevoz

– se prilagaja na vodo in spozna eno od tehnik plavanja

 

Pohod na Špiček Razredniki od 1. do 5. razreda Oktober 2023

–  prehodi daljšo pot,

–  spodbujanje strpnega in prijateljskega vedenja

Atletika Jure Pompe, razrednik Maj 2024

− motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

− izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

− sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

Kolesarjenje in rolanje

 

Sanja Dornik,

Karmen

Levak,

Matjaž

Vrešak

September 2023

 

 

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj

in zdrav življenjski slog izvajanje rolanja in kolesarjenja

Lokostrelstvo in kajak

 

razredniki od 1. do 5. razreda

Junij 2024 Stroški: tridnevni tabor cca 60 evrov

 

izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti, spoznavanje lokostrelstva in kajaka, sodeluje z ostalimi otroki v skupini
NARAVOSLOVNI DNEVI      
Muzej na prostem razredniki od 1. do 5. razreda

Maj 2024

Stroški: prevoz Rogatec + vstopnina

 

učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

razvijanje kritičnega mišljenja

Igriva matematika razredniki od 1. do 5. razreda December 2023

–  učenje matematike skozi igro,

–  učenje v naravi,

–  razvijanje medsebojnega sodelovanja

Robinzon

Karmen

Levak

Sanja Dornik,

Matjaž

Vrešak

Junij 2024

− učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

−  razvijajo kritično mišljenje

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 3. in 4. razred

Tema Nosilci Okvirni termin Cilji  
KULTURNI DNEVI      
Gledališče

 

 

Boštjan Imenšek, razredniki

po ponudbi

 

vstopnica + prevoz

poznavanje in upoštevanje pravil obnašanja v gledališču

prepoznavanje dogajanja, glavnih junakov in obnovitev vsebine predstave

spodbujanje       domišljije             in                 lastne ustvarjalnosti

Tradicionalni slovenski zajtrk

Karmen

Levak, razredniki

17. 11.

2023

 

–                      Ozaveščanje       o             pomenu

tradicionalnih slovenskih jedi

–                      Ogled    šolskega               čebelnjaka                 in spoznavanje čebelarske oprem

–                      Uporaba sestavin lokalnega izvora

Projektni teden

 

Sanja Dornik

Oktober

2023

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Gozdne pripovedke

(3. razred)

 

Sanja Dornik

Maj 2023  

–          Kako tvorimo pravljico

–          Obravnava pravljice v gozdu

–          Poustvarjanje z naravo

 

TEHNIŠKI DNEVI  
Projektni teden Sanja Dornik Oktober 2023

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Mlinčki in ure

(3.  razred)

Vozila

(4.  razred)

 

Sanja

Dornik,

Matjaž

Vrešak

Januar,

marec 2024

 

V naravnem kolju poiskati material za izdelavo mlinčkov, nabrati, izdelati in preizkusiti mlinček na potoku.

Izdelava ure.

Ročne spretnosti

(priprava za bazar)

 

Sanja Dornik

December

2023

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Gozd je naša učilnica (4. razred)

 

Sanja Dornik

Maj 2024

Ustvarjanje        z              naravnimi            in                 umetnimi materiali

 

 

 

ŠPORTNI DNEVI  
Plavanje Jure Pompe, Sanja Dornik

Junij 2024

 

vstopnice + prevoz

 

učenje različnih tehnik plavanja
Kolesarjenje, rolanje razredniki (1. – 5.)

September

2023

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog izvajanje rolanja in kolesarjenja

 

Pohod na Špiček

 

razredniki

(1. – 5.)

 

Oktober 2023

Daljši pohod

Spordbujanje strpnih medsebojnih odnosov

Atletika

Jure Pompe,

 

Maj 2024

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti
     

 

sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest
Lokostrelstvo, kajak, sup

 

Sanja

Dornik,

Matjaž

Vrešak,

Kamen

Levak

 

Junij 2024

 

(Stroški za 3 dnevni tabor cca 60 eur)

Motiviranje mladih za zdrav telesni razvoj in zdrav življenjski slog

Izvajanje različnih vrst gibanja in športne dejavnosti

Igriva matematika razredniki (1. – 5.) December 2023

Učenje matematike skozi igro.

Medpredmetno povezovanje.

Učenje v naravi.

      Medsebojno sodelovanje.

Muzej na prostem

Rogatec

Boštjan Imenšek, razredniki

Maj 2024

 

Prevoz +

vstopnica

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Robinzon

Sanja

Dornik,

Matjaž

Vrešak,

Karmen

Levak

Junij 2024  

Zdrav življenjski slog

–          Učenje          v              različnih         življenjskih

situacijah

–          Razvijanje kritičnega mišljenja

 

 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 5. razred

Tema Nosilci

Okvirni

termin         +

stroški

Cilji
           •    KULTURNI DNEVI      
Gledališče

 

 

Boštjan Imenšek, razredniki

po ponudbi

 

vstopnica + prevoz

poznavanje      in      upoštevanje       pravil

obnašanja v gledališču

prepoznavanje dogajanja, glavnih junakov in obnovitev vsebine predstave

spodbujanje       domišljije             in                 lastne ustvarjalnosti

Tradicionalni slovenski zajtrk Karmen Levak, razredniki

17. 11.

2023

Ozaveščanje o pomenu tradicionalnih slovenskih jedi

Ogled šolskega čebelnjaka in spoznavanje čebelarske oprem

      Uporaba sestavin lokalnega
      izvora
Projektni teden

 

Sanja Dornik

Oktober

2023

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
           •    TEHNIŠKI DNEVI      
Projektni teden Sanja Dornik Oktober 2023

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Ročne spretnosti

(priprava za bazar)

 

Sanja Dornik

December

2023

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na
        področjih             umetnosti,                 kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Hotel za žuželke Kozjanski park

Oktober

2023

 

Ohranjanje naravne pestrosti, izdelovanje tehniškega izdelka, krepitev ročnih spretnosti
Gugalnice – Matjaž Vrešak Maj 2024

Učenci narišejo skico svojega modela in

opišejo njegovo delovanje

Učenci sestavijo model gugalnice

      Preverijo možnost uporabe gugalnic
           •    ŠPORTNI DNEVI  
Plavanje Jure Pompe, Sanja Dornik

Junij 2024

 

vstopnice + prevoz

 

učenje različnih tehnik plavanja
Kolesarjenje, rolanje

razredniki (1. –

5.)

September

2023

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj

in zdrav življenjski slog

izvajanje rolanja in kolesarjenja

 

Pohod na Špiček

 

razredniki (1. – 5.)

 

Oktober 2023

Daljši pohod

Spodbujanje      strpnih medsebojnih odnosov

Atletika

Jure Pompe,

 

Maj 2024

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti
     

 

sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest
Lokostrelstvo, kajak, sup

 

Sanja Dornik,

Matjaž Vrešak,

Kamen Levak

 

Junij 2024

 

(Stroški za 3 dnevni tabor cca 60 eur)

Motiviranje mladih za zdrav telesni razvoj in zdrav življenjski slog

Izvajanje različnih vrst gibanja in športne dejavnosti

           •    NARAVOSLOVNI DNEVI  
Igriva matematika

razredniki (1. –

5.)

December 2023

šteje, bere, zapiše in primerja števila v množici naravnih števil

reši matematični problem in problem iz vsakdanjega življenja.

Muzej na prostem

Rogatec

Boštjan Imenšek, razredniki

Maj 2024

 

Prevoz +

vstopnica

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Robinzon

Sanja Dornik,

Matjaž Vrešak,

Karmen Levak

Junij 2024

• •

Zdrav življenjski slog

Učenje v različnih življenjskih situacijah

Razvijanje kritičnega mišljenja

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 6. razred

 

Tema Nosilci Okvirni termin + stroški Cilji
           •    KULTURNI DNEVI  
Zakladi Pišec – mednarodni tabor Sanja D., Matjaž V.

16. 10. – 20.10.

2023

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Tradicionalni slovenski zajtrk Urška T. 17. 11. 2023

Osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in z izdelki iz žit. Letošnji slogan je namreč »Kruh za zajtrk – super dan!«.
      Dan bomo obogatili z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi.
Ogled gledališke predstave Katja K.

po ponudbi (prevoz +

vstopnica)

 

• •

Učenci in učenke: razumejo dramsko dogajanje, ločijo glavne in stranske osebe ter predstavljajo njihove lastnosti                 in razpoloženje,
      prepoznavajo prvine odrske predstave
           •    TEHNIŠKI DNEVI  
Keramika Tanja P. September 2023

 

Spoznavajo tradicionalno oblikovanje z lončarskim vretenom

Oblikujejo uporabni izdelek iz gline

Uporabijo dekoracijo z vtiskovanjem

Zakladi Pišec

 

 

Sanja D., Matjaž V.

Oktober 2023

 

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Dan na vrtu Alenka C. April 2024

 

Dela na vrtu, izdelava čutne poti …

Tehnopark Celje

 

 

Urška T. April 2024

• •

učence spodbujati v tehničnih vsebinah, jih skozi zabavno učenje navdušiti za raziskovanje in učenje omenjenih področij ter jih spodbuditi za tehnične poklice,

vzpodbujanje    kreativnosti        in iznajdljivosti,

      učencem omogočiti izkusiti in doživeti znanost na zabaven način,
      učencem omogočiti utrjevanje in povezovanje znanja pridobljenega pri pouku.
           •    ŠPORTNI DNEVI  
Plavalni športni dan plavanje Jure Pompe September 2023

 

preverjanje plavalnega znanja učenje različnih tehnik plavanja
CŠOD Kranjska Gora – smučanje

Jure Pompe

 

29.1.-2.2. 2024

izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

Spozna osnove smučarske tehnike in FIS pravil

     

 

sodeluje z ostalimi otroki v skupini
CŠOD Kranjska Gora

Jure Pompe

 

29.1.-2.2. 2024

 

izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

Spozna osnove smučarske tehnike in FIS pravil

     

 

sodeluje z ostalimi otroki v skupini
Atletika

Jure Pompe

 

April 2024

 

 

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti sprejema lastne dosežke in dosežke

ostalih otrok utrjuje samozavest

Poletni športni dan (izbirni) Jure Pompe  Junij 2024 Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti , pohod, aktivnosti na vodi, odbojka na mivki, kolesarjenje
           •    NARAVOSLOVNI DNEVI      

Merjenje

 

Petra Avšič   Osnove meritev skozi izkustveno učenje
Muzej na prostem Rogatec

Matjaž V.

 

Maj 2024

 

 

ohranjanje in spoznavanje dediščine skozi program doživljajskih delavnic in prikazov
Vetrnik Urška T.

Maj 2024

 

Suha travišča v polnem razcvetu. Učenci spoznavajo različne rastlinske vrste, posamezne rastlinske organe, jih rišejo in fotografirajo.

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 7. razred

Tema Nosilci Okvirni termin  stroški Cilji  
           •    KULTURNI DNEVI      
Zakladi Pišec – mednarodni tabor Sanja D., Matjaž V.

16. 10. –

20.10. 2023

negovanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Prazniki nekoč in danes Maja M., Tanja P. Začetek decembra • •

Predpraznične delavnice

Učenci spoznavajo praznično kulinariko in običaje lokalnega in mednarodnega okolja, obiščejo starejše krajane, ki živijo sami

 

Ogled gledališke predstave Katja K.

po ponudbi (prevoz +

vstopnica)

 

• •

Učenci in učenke: razumejo dramsko dogajanje, ločijo glavne in stranske osebe ter predstavljajo               njihove lastnosti                 in razpoloženje,
      prepoznavajo prvine odrske predstave
           •    TEHNIŠKI DNEVI  
Keramika Tanja P. September 2023

Spoznavajo tradicionalno oblikovanje z

lončarskim vretenom

Oblikujejo uporabni izdelek iz gline

      Uporabijo dekoracijo z vtiskovanjem

Zakladi Pišec

 

 

Sanja D., Matjaž V.

Oktober

2023

 

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi
Dan na vrtu Alenka C. April 2024 Dela na vrtu, izdelava čutne poti
CŠOD Medved

Alenka C., Urška T.

 

11.3.-15.3.

2024

astronomija, gibanje, tehniške vsebine
           •    ŠPORTNI DNEVI  
Plavalni športni dan plavanje Jure Pompe September 2023

 

preverjanje plavalnega znanja učenje različnih tehnik plavanja

Zimski športni dan

(izbirni)

Jure Pompe

Februar

2024

 

izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

sodeluje z ostalimi otroki v skupini

CŠOD Medved

Alenka C., Urška T.

 

11.3.-15.3.

2024

gibanje, športne igre, sprehod
Atletski športni dan Jure Pompe

Maj

2024

 

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest
Poletni športni dan (izbirni) Jure Pompe

Junij

2014

 

Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti , pohod, aktivnosti na vodi, odbojka na mivki, kolesarjenje
           •    NARAVOSLOVNI DNEVI  
Tradicionalni slovenski zajtrk  Urška T. 17. 11.2023 • • Osrednja tema je kruh, ki ga bomo povezovali z žiti in z izdelki iz žit. Letošnji slogan je namreč »Kruh za zajtrk – super dan!«.
      Dan bomo obogatili z različnimi spremljevalnimi dejavnostmi.
CŠOD Medved Alenka C., Urška T.

11.3.-15.3.

2024

Astronomija,      gibanje,                 naravoslovne vsebine
Tehnopark Celje Urška T.

April

2024

učence spodbujati v naravoslovnih vsebinah, jih skozi zabavno učenje navdušiti za raziskovanje in učenje omenjenih področij ter jih spodbuditi za naravoslovne poklice, vzpodbujanje kreativnosti in iznajdljivosti, učencem omogočiti izkusiti in doživeti

znanost na zabaven način,

      učencem omogočiti utrjevanje in povezovanje znanja pridobljenega pri pouku.

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 8. razred

Tema Nosilci

Okvirni           termin

stroški

Cilji
KULTURNI DNEVI    
Zakladi Pišec – mednarodni tabor Sanja D., Matjaž V.

16. 10. – 20.10.

2023

• Negovanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v nara
Prazniki nekoč in danes Maja M., Tanja P.

Začetek decembra

2023

•       Predpraznične delavnice

•       Učenci spoznavajo praznično kulinariko in običaje lokalnega in mednarodnega okolja, obiščejo starejše krajane, ki živijo sami

 

Ogled gledališke predstave Katja K.

po ponudbi (prevoz +

vstopnica)

 

•       Učenci in učenke:

•       razumejo dramsko dogajanje,

•       ločijo glavne in stranske osebe ter predstavljajo njihove lastnosti in razpoloženje,

•       prepoznavajo prvine odrske predstave

           •    TEHNIŠKI DNEVI    

Karierni sejem MC Brežice

 

Tanja C. 9. 10. 2023 •          Učenci si ogledajo sejem, spoznajo različne poklice in karierne možnosti.

Zakladi Pišec

 

Sanja D., Matjaž V.

Oktober 2023

 

• Negovanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

 

Dan na vrtu Alenka C. April 2024            •    Dela na vrtu, izdelava čutne poti
CŠOD Medved

Alenka C., Urška T.

 

11.3.-15.3.

2024

– astronomija, gibanje, tehniške vsebine
           •    ŠPORTNI DNEVI      
Plavalni športni dan Jure Pompe September 2023

 

preverjanje plavalnega znanja učenje različnih tehnik plavanja
CŠOD Medved,  Alenka C., Urška T. 11.3.-15.3.2024  gibanje, športne igre, sprehodi

Zimski športni dan

(izbirni)

Jure Pompe Februar 2024

 

izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

sodeluje z ostalimi otroki v skupini

Atletski športni dan Jure Pompe Maj 2014

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti
     

 

sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest
Poletni športni dan (izbirni) Jure Pompe

Junij

2023

 

Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti , pohod, aktivnosti na vodi, odbojka na mivki, kolesarjenje
           •    NARAVOSLOVNI DNEVI      
Tradicionalni slovenski zajtrk Urška T. 17. 11. 2023

Osrednja tema je kruh, ki ga bomo

povezovali z žiti in z izdelki iz žit. Letošnji slogan je namreč »Kruh za zajtrk – super dan!«.

      Dan        bomo    obogatili              z                 različnimi spremljevalnimi dejavnostmi.
ČŠOD Medved

Urška T.

Alenka C.

11.3.-15.3.

2024

Astronomija,      gibanje,                 naravoslovne vsebine
Tehnopark Celje

Urška T.

 

April 2024

učence spodbujati v naravoslovnih vsebinah, jih skozi zabavno učenje navdušiti za raziskovanje in učenje omenjenih področij ter jih spodbuditi za

naravoslovne poklice,

vzpodbujanje    kreativnosti        in iznajdljivosti,

      učencem omogočiti izkusiti in doživeti znanost na zabaven način,
      učencem omogočiti utrjevanje in povezovanje znanja pridobljenega pri pouku.

DNEVI DEJAVNOSTI za 9. razred

Tema Nosilci Okvirni termin stroški + Cilji

 

           •    KULTURNI DNEVI  
Zakladi Pišec – mednarodni tabor Katja K.

16. 10. –

20.10. 2023

Negovanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in

tehniške dediščine v naravi

Prazniki nekoč in danes Maja M., Tanja P.

Začetek decembra

2023

 

Predpraznične delavnice

Učenci spoznavajo praznično kulinariko in običaje lokalnega in mednarodnega okolja, obiščejo starejše krajane, ki živijo sami

Ogled gledališke predstave Katja K. po ponudbi (prevoz + vstopnica)

• •

Učenci in učenke: razumejo dramsko dogajanje, ločijo glavne in stranske osebe ter predstavljajo njihove                 lastnosti               in razpoloženje,
      prepoznavajo prvine odrske predstave
           •    TEHNIŠKI DNEVI  

Karierni sejem MC

Brežice

Tanja C. 9.10. 2023

Učenci se seznanijo z možnostjo izbir sledečih ravni izobraževanja in z

različnimi poklici

Zakladi Pišec

 

Sanja D., Matjaž V.

Oktober

2023

 

 

ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in

tehniške dediščine v naravi

Dan na vrtu Alenka C. April 2023 Dela na vrtu, izdelava čutne poti

Tehnopark Celje

 

Urška T. April 2024

učence spodbujati           v                 tehničnih vsebinah, jih skozi zabavno učenje navdušiti za raziskovanje       in            učenje                 omenjenih področij ter jih spodbuditi za tehnične poklice,

vzpodbujanje    kreativnosti        in iznajdljivosti,

      učencem omogočiti izkusiti in doživeti znanost na zabaven način,
      učencem omogočiti utrjevanje in povezovanje znanja pridobljenega pri pouku.
           •    ŠPORTNI DNEVI  
Plavalni športni dan plavanje Jure Pompe September 2023

• •

 

preverjanje plavalnega znanja učenje različnih tehnik plavanja
Pohod Jure Pompe

Oktober

2023

spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini, motiviranje mladih za lasten telesni

razvoj in zdrav življenjski slog

      prehodi daljšo pot
     

 

izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti
Zimski športni dan Jure Pompe Februar 2024

 

izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

sodeluje z ostalimi otroki v skupini

Atletski športni dan Jure Pompe April 2024

motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

     

 

sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest
Poletni športni dan (izbirni) Jure Pompe

Junij

2023

 

Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti , pohod, aktivnosti na vodi, odbojka na mivki, kolesarjenje
           •    NARAVOSLOVNI DNEVI      
Tradicionalni slovenski zajtrk Urška T. 17. 11. 2023

Osrednja tema je kruh, ki ga bomo

povezovali z žiti in z izdelki iz žit. Letošnji slogan je namreč »Kruh za zajtrk – super dan!«.

      Dan        bomo    obogatili              z                 različnimi spremljevalnimi dejavnostmi.
S kolesi v Brežice – naravni rezervat za ptice…  

01. 02. 2024

 

  Ogled rezervata za ptice ob hidroelektrarni ter ogled naravnega rezervata Jovsi.
Zaključna  ekskurzija Katja Kobe junij 2024 Zaključna ekskurzija za učence 9. razreda.

 

Dostopnost