Skoči na glavno vsebino
Dnevi dejavnosti

DNEVI DEJAVNOSTI za 1. in 2. razred

Tema

Vodja

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Naša mala knjižnica –

Karmen

Levak

September 2022

–         privzgajanje bralnih navad in ljubezni do knjige, spoznavanje knjižnice in dela knjižničarja

 

Gledališče * –

Katja Kobe, Karmen Levak, Romana Žnidaršič

Pomlad 2023

–         poznavanje in upoštevanje pravil obnašanja v gledališču

–        prepoznavanje dogajanja, glavnih junakov in obnovitev vsebine predstave

Posavski muzej Brežice*

Karmen Levak

Sanja Dornik

   Marec 2023

–         spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti;

–         spoznavanje zgodovine in razvijanje odnosa do kulturne dediščine

 

Konec po naše –

Karmen Levak

Junij 2023

–         opisovanje poteka dogajanja kulturne prireditve

–         navajanje na pravilno obnašanje na prireditvi

–        ustvarjanje različnih izdelkov in njihovo vrednotenje

TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD Burja –

razredniki

Junij 2023

   – prepoznajo in razvijajo svoja močna področja ter tako bolje         spoznavajo sami sebe

   –  učenje v različnih življenjskih situacijah

 – izdelajo preprost načrt za izdelavo izdelka

 – izdelajo izbran izdelek, ga opišejo in vrednotijo

 –  skrbijo za varnost pri delu

 – se navajajo strpnosti in natančnosti pri delu

Puntarska večerja –

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih  obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Tabor –travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

ŠPORTNI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe,

razrednik

Junij 2023

– se prilagaja na vodo in spozna eno od tehnik plavanja

CŠOD Burja

Jure Pompe,

razrednik

Junij 2023

 – se prilagaja na vodo in spozna eno od tehnik plavanja

Atletika

Jure Pompe,

razrednik

Maj 2023

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

Pohod

Jure Pompe,

razrednik

Oktober 2022

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

Zimski športni dan

Jure Pompe,

razrednik

Februar 2023

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

NARAVOSLOVNI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe,

razrednik

Junij 2023

–       učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

–       Razvijajo kritično mišljenje      

Tabor – Razkošje v travi

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–       ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Ekskurzija – Karmen, Sanja *

Karmen Levak

Sanja Dornik

Maj 2023

–       učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

–        razvijajo kritično mišljenje

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 3. in 4. razred

Tema

Nosilci

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Gledališče

Katja Kobe, Karmen Levak, Romana Žnidaršič

Pomlad 2023

–        poznavanje in upoštevanje pravil obnašanja v gledališču

–        prepoznavanje dogajanja, glavnih junakov in obnovitev vsebine predstave

–        spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti

Posavski muzej Brežice

Romana Žnidaršič

marec 2023

–        spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti;

–        spoznavanje zgodovine in razvijanje odnosa do kulturne dediščine

Tabor – travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Rokodelstvo –

Romana Žnidaršič

December 2022

–        Ustvarjanje z naravnimi in umetnimi materiali

–        Učenje osnov ročnih spretnosti (vezenje, šivanje, pletenje…)

TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe,

razrednik

Junij 2023

–       prepoznajo in razvijajo svoja močna področja ter tako bolje         spoznavajo sami sebe

–       učenje v različnih življenjskih situacijah

–       izdelajo preprost načrt za izdelavo izdelka

–       izdelajo izbran izdelek, ga opišejo in vrednotijo

–       skrbijo za varnost pri delu

–       se navajajo strpnosti in natančnosti pri delu

 

Puntarska večerja

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

 

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih  obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Tabor – Razkošje v travi

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Rokodelstvo – 

Romana

Žnideršič

December 2022

 

–        Ustvarjanje z naravnimi in umetnimi materiali

–        Učenje osnov ročnih spretnosti (vezenje, šivanje, pletenje…)

ŠPORTNI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe,

razrednik

Junij 2023

–        učenje različnih tehnik plavanja

CŠOD Burja

Romana

Žnideršič

Junij 2023

–        učenje različnih tehnik plavanja

Zimski športni dan

Jure Pompe,

 

Februar 2023

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

 

Atletika

Jure Pompe,

 

Maj 2023

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

 

Pohod

Jure Pompe,

 

Oktober 2022

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

CŠOD Burja

Romana

Žnideršič

Junij 2023

–       učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

–       razvijanje kritičnega mnenja in razumevanja procesov v naravi

Tabor – Razkošje v travi

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Darovi narave

Romana

Žnideršič

Pomlad 2023

–        Pridelovanje domačega čaja (nabiranje cvetov, sušenje, spravilo) in sirupa

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 5. razred

Tema

Nosilci

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Ogled gledališke predstave*

Katja Kobe

Matjaž Vrešak

Pomlad 2023

Učenci in učenke:

–        razumejo dramsko dogajanje;

–        ločijo glavne in stranske osebe ter predstavljajo njihove lastnosti in razpoloženje;

–        prepoznavajo njene prvine (gledališče, dogajanje, gledalce/gledalke, režiserja/režiserko, igralce/igralke, posamezno vlogo, oder; dejanje/prizor; luč, sceno, kostume, glasbeno opremo; lutke in vrste lutk), predstavijo svoje ugotovitve, jih primerjajo in pojasnjujejo.

 

Posavski muzej Brežice

Katja Kobe

Matjaž Vrešak

Marec 2023

–        spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti;

–        spoznavanje zgodovine in razvijanje odnosa do kulturne dediščine

 

Razkošje v travi –

Mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        Delavnica z ustvarjanjem

TEHNIŠKI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

Junij 2023

–       prepoznajo in razvijajo svoja močna področja ter tako bolje         spoznavajo sami sebe

–       učenje v različnih življenjskih situacijah

–       izdelajo preprost načrt za izdelavo izdelka

–       izdelajo izbran izdelek, ga opišejo in vrednotijo

–       skrbijo za varnost pri delu

–       se navajajo strpnosti in natančnosti pri delu

 

Puntarska večerja

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

 

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih  obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Gugalnice –

Matjaž Vrešak

Maj 2023

–        Učenci narišejo skico svojega modela in opišejo njegovo delovanje

–        Učenci sestavijo model gugalnice

–        Preverijo možnost uporabe gugalnic

ŠPORTNI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

Junij 2023

–        preverjanje plavalnega znanja

CŠOD Burja

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

Junij 2023

–        pohod od Lucije do Izole

Atletika – šolsko tekmovanje

Jure Pompe

15. maj

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

 

Pohod

Jure Pompe

6. oktober

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

Zimski športni dan (izbirni)

Jure Pompe

27. februar

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

CŠOD Burja

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

Junij 23

–       učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

–       Razvijajo kritično mišljenje 

Tabor – travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Geometrija

Matjaž

Vrešak

Marec 2023

–        Razlikujejo like in telesa ter opišejo njihove lastnosti,

–        Opišejo kocko in kvader ter sestavijo njuna modela,

–        prepoznajo mreži kocke in kvadra,

–        izdelajo in opišejo mrežo kocke ter kvadra,

–        rišejo mrežo kocke in kvadra,

–        rešijo probleme in pri tem uporabljajo različne strategije,

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 6. razred

Tema

Nosilci

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        Uporaba naravnih materialov za izdelavo matrica, spoznavanje značilnosti grafičnih tehnik, medkulturno učenje

 

Posavski muzej Brežice

Katja Kobe

Matjaž Vrešak

Marec 2023

 

–         spodbujanje domišljije in lastne ustvarjalnosti;

–         spoznavanje zgodovine in razvijanje odnosa do kulturne dediščine

 

Ogled gledališke predstave*

Katja Kobe

Matjaž Vrešak

Pomlad

Učenci in učenke:

–        razumejo dramsko dogajanje;

–        ločijo glavne in stranske osebe ter predstavljajo njihove lastnosti in razpoloženje;

–        prepoznavajo njene prvine (gledališče, dogajanje, gledalce/gledalke, režiserja/režiserko, igralce/igralke, posamezno vlogo, oder; dejanje/prizor; luč, sceno, kostume, glasbeno opremo), predstavijo svoje ugotovitve, jih primerjajo in pojasnjujejo.

TEHNIŠKI DNEVI

Puntarska večerja

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

 

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih  obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

CŠOD Kranjska Gora

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

december

 

–       učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

 

LES JE LEP

Posavski muzej – delavnice

Matjaž Vrešak

April 2023

–        S pomočjo delovnega lista bomo iskali les v muzeju, ga spoznali v stavbarstvu, pohištvu, orodjih in drugih uporabnih predmetih in v umetnosti. Delavnica z lesnimi gradivi.

ŠPORTNI DNEVI

CŠOD Kranjska Gora – smučanje

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

december

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       Spozna osnove smučarske tehnike in FIS pravil

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

 

CŠOD Kranjska Gora – preverjanje plavanja

Jure Pompe

Matjaž Vrešak

december

–        preverjanje plavalnega znanja

 

Atletika – šolsko tekmovanje

Jure Pompe

15. maj

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

 

Pohod

Jure Pompe

6. oktober

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

Poletni športni dan (izbirni)

Jure Pompe

1. junij

–        Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti ; pohod, aktivnosti na vodi; odbojka na mivki; kolesarjenje

NARAVOSLOVNI DNEVI

Alternativni viri energije –

Brigita Vahen

28. 9. 2022

–        Učenci spoznajo različne oblike alternativnih virov energije in pretvorbe le-teh v električno energijo. Sestavijo delujoči model za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter odkrivajo prednosti, slabosti in možnosti uporabe alternativnih virov energije.

Tabor – travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

CŠOD Kranjska Gora

Matjaž Vrešak, Jure Pompe

december

–       učenje v  različnih življenjskih situacijah v naravi

Razvijajo kritično mišljenje 

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 7. razred

Tema

Nosilci

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        Ustvarjalna delavnica z medkulturnim učenjem

Ogled gledališke predstave

Katja Kobe

Pomlad 2023

Učenci in učenke

–        razumejo dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami; ločijo glavno in stransko dogajanje ter so pozorni na to, kako so prikazani (tj. neposredno ali posredno);

–        prepoznavajo prvine gledališke predstave (dejanja/prizore, igralce/vloge, kostume, sceno, rekvizite, luč/osvetlitev, zvočno opremo) – predstavijo in presojajo njihovo vlogo pri doživljanju in razumevanju gledališke predstave;

–        zaznavajo in predstavijo morebitne humorne prvine v gledališki predstavi, z navajanjem značilnosti gledališke predstave izražajo svoje razumevanje komične/tragične perspektive pri komediji/tragediji.

Z vlakom v mesto –

Katja Kobe, Sanja Štefanič

 

Učenci in učenke

–        porabljajo osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem primeru

–        pridobljeno znanje medpredmetno poglabljajo in nadgrajujejo z interdisciplinarno ekskurzijo v
izbrano naravno geografsko enoto Slovenije.

TEHNIŠKI DNEVI

Puntarska večerja

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

 

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Tabor –travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Posavski muzej – delavnice –

Alenka Cizel, Tanja Plevnik.

Maj 2023

–        Učenci se bodo seznanili z različnimi načini in tehnikami izdelave nakita v različnih prazgodovinskih obdobjih, ob tem pa bodo podrobneje spoznali tehniko tkanja in preizkusili svoje spretnosti v omenjeni veščini.

Vodna učna pot –

Matjaž Vrešak

Oktober 22

–        Spoznavanje in preizkušanje učne poti

–        Spodbujanje  k razmišljanju in sklepanju o tem, kaj ljudje in druga živa bitja potrebujejo za življenje in ohranjanje zdravja. Spoznavanje pomen vode za vsa živa bitja.

–        Spoznavanje pojavnih oblik vode v naravi v različnih vremenskih razmerah. Spoznavanje živih bitij v vodi in ob njej ter vlogo narave in čistega okolja.

ŠPORTNI DNEVI

Plavalni športni dan

Jure Pompe

12.9.2022

–        preverjanje plavalnega znanja

 

Pohod

Jure Pompe

6.10.2022

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

Zimski športni dan (izbirni)

Jure Pompe

27.2.2023

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

 

Atletski športni dan

Jure Pompe

15.5.2023

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

 

Poletni športni dan (izbirni)

Jure Pompe

1.6.2023

–        Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti ; pohod, aktivnosti na vodi; odbojka na mivki; kolesarjenje

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

Alternativni viri energije

Brigita Vahen

28. 9.2022

–        Učenci spoznajo različne oblike alternativnih virov energije in pretvorbe le-teh v električno energijo. Sestavijo delujoči model za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter odkrivajo prednosti, slabosti in možnosti uporabe alternativnih virov energije.

 

Tabor – travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Safe.si

 

 

–        Spletno nasilje in ustrahovanje

–        Zasvojenosti s sodobnimi tehnologijami

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI za 8. razred

Tema

Nosilci

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        Medkulturno učenje, ustvarjalne delavnice

Gledališče – Katja

Katja Kobe

Pomlad 23

Učenci in učenke

–        razumejo dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami; ločijo glavno in stransko dogajanje ter so pozorni na to, kako so prikazani (tj. neposredno ali posredno);

–        prepoznavajo prvine gledališke predstave (dejanja/prizore, igralce/vloge, kostume, sceno, rekvizite, luč/osvetlitev, zvočno opremo) – predstavijo in presojajo njihovo vlogo pri doživljanju in razumevanju gledališke predstave;

–        zaznavajo in predstavijo morebitne humorne prvine v gledališki predstavi, z navajanjem značilnosti gledališke predstave izražajo svoje razumevanje komične/tragične perspektive pri komediji/tragediji.

 

Z vlakom v mesto

Katja Kobe, Sanja Štefanič

 

Učenci in učenke

–        porabljajo osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem primeru

–        pridobljeno znanje medpredmetno poglabljajo in nadgrajujejo z interdisciplinarno ekskurzijo v
izbrano naravno geografsko enoto Slovenije.

 

TEHNIŠKI DNEVI

Puntarska večerja

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

 

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih  obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Posavski muzej – delavnice

Alenka Cizel, Tanja Plevnik.

Maj 2023

–        Po navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so izdelovali nakit s tehniko tolčenjaPo navdihu mojstrov iz starejše železne dobe, ki so izdelovali nakit s tehniko tolčenja, bodo učenci izdelali lasten kos nakita iz medeninaste pločevine.

Pitagorova geometrija

Brigita Vahen

Januar 2023

Učenci: – spoznajo lastnosti pravokotnega trikotnika in imena stranic,

–        spoznajo Pitagorov izrek in ga uporabljajo pri računanju neznane dolžine stranice v pravokotnem trikotniku,

–        rešujeo besedilne naloge z uporabo Pitagorovega izreka v ravnini (z računalom in brez njega).

–        Uporabijo usvojeno znanje na problemih iz življenjskih situacij,

ŠPORTNI DNEVI

Plavalni športni dan

Jure Pompe

12.9.2022

–        preverjanje plavalnega znanja

 

Pohod

Jure Pompe

6.10.2022

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

Zimski športni dan (izbirni)

Jure Pompe

27.2.2023

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

 

Atletski športni dan

Jure Pompe

15.5.2023

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

 

Poletni športni dan (izbirni)

Jure Pompe

1.6.2023

–        Izbira in izvedba različnih ponujenih aktivnosti ; pohod, aktivnosti na vodi; odbojka na mivki; kolesarjenje

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

Alternativni viri energije

Brigita Vahen

28. 9. 2022

–        Učenci spoznajo različne oblike alternativnih virov energije in pretvorbe le-teh v električno energijo. Sestavijo delujoči model za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter odkrivajo prednosti, slabosti in možnosti uporabe alternativnih virov energije.

 

Tehnopark Celje 

Urška Tomše

 

–        Praktični in nazorni prikaz organskega sistema človeka,

–        Pomen zdrave prehrane za človeka,

–        Utrjevanje znanja o DNA, genu, dedovanju in fenotipu človeka,

–        Prikaz nastanka slike v očesu in napak na očesu,

–        Primerjava optičnih vlaken z živčevjem,

–        Ozaveščanje in prikaz nevarnosti elektromagnetnih valovanj za ljudi …

Razkošje v travi – mednarodni tabor

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

DNEVI DEJAVNOSTI za 9. razred

Tema

Nosilci

Okvirni termin

Cilji

KULTURNI DNEVI

Tabor – grafična delavnica

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

–        Uporaba naravnih materialov za izdelavo matrica, spoznavanje značilnosti grafičnih tehnik, medkulturno učenje

 

Ogled gledališke predstave

Katja Kobe

Pomlad 23

Učenci in učenke

–        razumejo dramsko dogajanje in odnose med dramskimi osebami; ločijo glavno in stransko dogajanje ter so pozorni na to, kako so prikazani (tj. neposredno ali posredno);

–        prepoznavajo prvine gledališke predstave (dejanja/prizore, igralce/vloge, kostume, sceno, rekvizite, luč/osvetlitev, zvočno opremo) – predstavijo in presojajo njihovo vlogo pri doživljanju in razumevanju gledališke predstave;

–        zaznavajo in predstavijo morebitne humorne prvine v gledališki predstavi, z navajanjem značilnosti gledališke predstave izražajo svoje razumevanje komične/tragične perspektive pri komediji/tragediji.

Z vlakom v mesto

Katja Kobe

Sanja Štefanič

 

Učenci in učenke

–        porabljajo osnovne načine za zbiranje geografskih informacij v konkretnem primeru

–        pridobljeno znanje medpredmetno poglabljajo in nadgrajujejo z interdisciplinarno ekskurzijo v
izbrano naravno geografsko enoto Slovenije.

TEHNIŠKI DNEVI

Puntarska večerja

Brigita Vahen, Romana

Žnidaršič

Februar 2023

 

–        osveščanje o pomenu zdrave prehrane

–        uporabljanje ekološko pridelanih sestavin lokalnega izvora

–        ozaveščanje pomena priprave posebnih  obrokov hrane kot obreda

–        pripravljanje tradicionalnih jedi (v sodobni preobleki) z navezo na kulturno dediščino

Tabor –travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

Izdelovanje mozaika

Posavski muzej Brežice

Alenka Cizel, Tanja Plevnik.

November 2022

–        Seznanili se bomo z mozaično tehniko, ki imitira plošče pisanega marmorja (opus sectile). Po motivu mozaikov, najdenih na območju Neviodunuma, bomo iz mozaičnih kock izdelovali mozaike, ki jih bomo kasneje v restavratorsko-konservatorski delavnici zalili z mavcem in po nekaj dneh bodo izdelki končani

Vodna učna pot

Matjaž Vrešak

Oktober

–        Spoznavanje in preizkušanje učne poti

–        Spodbujanje  k razmišljanju in sklepanju o tem, kaj ljudje in druga živa bitja potrebujejo za življenje in ohranjanje zdravja. Spoznavanje pomen vode za vsa živa bitja.

–        Spoznavanje pojavnih oblik vode v naravi v različnih vremenskih razmerah. Spoznavanje živih bitij v vodi in ob njej ter vlogo narave in čistega okolja.

 

ŠPORTNI DNEVI

Zaključni izlet

Tanja Culetto, Brigita Vahen

Junij 2023

–        Razvijanje različnih oblik gibanja

–        Razvijanje socialnih spretnosti in veščin

–        Timsko delo

Plavalni športni dan

Jure Pompe

12.9.2022

–        preverjanje plavalnega znanja

Pohod

Jure Pompe

6.10.2022

–       spodbuja strpno in prijateljsko vedenje v skupini,

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       prehodi daljšo pot

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

 

Zimski športni dan (izbirni)

Jure Pompe

27.2.2023

–       izvaja različne vrste gibanja in športnih dejavnosti

–       sodeluje z ostalimi otroki v skupini

 

Atletski športni dan

Jure Pompe

15.5.2023

–       motiviranje mladih za lasten telesni razvoj in zdrav življenjski slog

–       izvaja različne vrste gibanja in športne dejavnosti

–       sprejema lastne dosežke in dosežke ostalih otrok utrjuje samozavest

 

NARAVOSLOVNI DNEVI

Alternativni viri energije

Brigita Vahen

28. 9. 2022

–        Učenci spoznajo različne oblike alternativnih virov energije in pretvorbe le-teh v električno energijo. Sestavijo delujoči model za izkoriščanje sončne in vetrne energije ter odkrivajo prednosti, slabosti in možnosti uporabe alternativnih virov energije.

 

Tehnopark Celje

Urška Tomše

 

–        Praktični in nazorni prikaz organskega sistema človeka,

–        Pomen zdrave prehrane za človeka,

–        Utrjevanje znanja o DNA, genu, dedovanju in fenotipu človeka,

–        Prikaz nastanka slike v očesu in napak na očesu,

–        Primerjava optičnih vlaken z živčevjem,

–        Ozaveščanje in prikaz nevarnosti elektromagnetnih valovanj za ljudi …

Tabor – travnik

Katja Kobe

Romana Žnidaršič

Oktober 2022

 

–        ohranjanje tradicije medkulturnega in medgeneracijskega združevanja na področjih umetnosti, kulinarike, naravoslovnega raziskovanja in tehniške dediščine v naravi

 

Dostopnost