Urnik

URNIK ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020
1. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 ŠPO SPO SLJ MAT LUM
2. 8.20 – 9.05 SPO GUM GUM ŠPO LUM
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 MAT SLJ MAT SPO SLJ
4. 10.15 – 11.00 SLJ SLJ ŠPO SLJ MAT
5. 11.05 – 11.50 ID TJA ISP DOD/DOP   PREP
KOSILO 11.50 – 12.10          
6. PREP ŠK
             
2. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 ŠPO SPO SLJ MAT LUM
2. 8.20 – 9.05 SPO GUM GUM ŠPO LUM
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 MAT SLJ MAT SPO SLJ
4. 10.15 – 11.00 SLJ SLJ ŠPO SLJ MAT
5. 11.05 – 11.50 SLJ TJA DOD/DOP   PREP
KOSILO 11.50 – 12.10      
6. TJA PREP   ŠK
 
3. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 SLJ MAT LUM ŠPO SLJ
2. 8.20 – 9.05 SLJ MAT LUM MAT SLJ
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 MAT SPO SPO SLJ MAT
4. 10.15 – 11.00 GUM TJA SLJ SLJ ŠPO
5. 11.05 – 11.50   ŠPO GUM SPO TJA
KOSILO 11.50 – 12.10          
6. 12.10 – 12.55   M4O   DOD/DOP  
7. 13.00 – 13.45    OPZ      
             
4. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 OS DRU LUM ŠPO SLJ
2. 8.20 – 9.05 NIT MAT LUM MAT DRU
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 SLJ MAT SLJ NIT MAT
4. 10.15 – 11.00 MAT TJA SLJ SLJ ŠPO
5. 11.05 – 11.50 GUM ŠPO GUM*   TJA
KOSILO 11.50 – 12.10          
6. 12.10 – 12.55 NŠP M4O NIT DOD/DOP OPZ
7. 13.00 – 13.45 TJN OPZ     TJN
5. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 OS DRU LUM SLJ DRU
2. 8.20 – 9.05 TJA MAT LUM NIT DRU
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 MAT SLJ TJA NIT TJA
4. 10.15 – 11.00 SLJ GUM MAT MAT SLJ
5. 11.05 – 11.50 ŠPO GUM* SLJ ŠPO GOS
KOSILO 11.50 – 12.20          
6. 12.10 – 12.55 NŠP M4O NIT ŠPO OPZ
7. 13.00 – 13.45 TJN OPZ     TJN
6. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 OS SLJ LUM SLJ ZGO
2. 8.20 – 9.05 MAT TJA NAR TJA SLJ
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 NAR MAT TJA TIT MAT
4. 10.15 – 11.00 SLJ GUM SLJ TIT TJA
5. 11.05 – 11.50 ŠPO GEO MAT ŠPO GOS
KOSILO 11.50 – 12.20          
6. 12.10 – 12.55 NŠP     ŠPO  GOS*
7. 13.00 – 13.45 TJN        TJN
7. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 OS GEO NAR TJA SLJ
2. 8.20 – 9.05 ŠPO SLJ NAR DKE MAT
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 NAR TJA MAT ŠPO ZGO
4. 10.15 – 11.00 TIT ZGO TJA SLJ GUM
5. 11.05 – 11.50 MAT SLJ GEO LUM TJA
KOSILO 11.50 – 12.20          
6. 12.10 – 12.55 MAT SLZ RAČ NI1  
7. 13.00 – 13.45 ŠZZ GK NI1 IŠP  
8. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 OS GEO FIZ MAT MAT
2. 8.20 – 9.05 ŠPO MAT SLJ DKE BIO
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 MAT TJA TIT ŠPO ZGO
4. 10.15 – 11.00 KEM ZGO TJA SLJ GUM
5. 11.05 – 11.50 TJA SLJ GEO*/BIO* LUM FIZ
KOSILO 11.50 – 12.20          
6. 12.10 – 12.55   SLZ KEM NI1 SLJ*
7. 13.00 – 13.45 ŠZZ GK NI1 IŠP  
9. RAZRED
ZAP. ŠT. URE OD – DO PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
1. 7.30 – 8.15 OS MAT SLJ LUM TJA
2. 8.20 – 9.05 SLJ ZGO MAT MAT ZGO
MALICA 9.05 – 9.25          
3. 9.25 – 10.10 ŠPO GEO BIO FIZ GUM
4. 10.15 – 11.00 FIZ SLJ KEM ŠPO MAT
5. 11.05 – 11.50 KEM TJA TJA SLJ GEO
KOSILO 11.50 – 12.20          
6. 12.10 – 12.55 BIO SLZ RAČ SLJ*  NI3
7. 13.00 – 13.45   NI3   IŠP  

Predmeti označeni z zvezdico * se izvajajo na štirinajst dni.