Učbeniški sklad

Vsem učencem nudimo možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Navodila za naročilo učbenikov za naslednje šolsko leto dobijo vse razredne skupnosti v mesecu juniju. Izposojene učbenike ob koncu šolskega leta učenci vrnejo. Prvi teden pouka jim učitelji pri svojem predmetu razdelijo učbenike za tekoče šolsko leto. Vodja učbeniškega sklada je Katja Kobe.