Učbeniški sklad

Vsem učencem nudimo možnost izposoje učbenikov za redni pouk. Navodila za naročilo učbenikov za naslednje šolsko leto dobijo vse razredne skupnosti v mesecu juniju. Izposojene učbenike ob koncu šolskega leta učenci vrnejo. Prvi teden pouka jim učitelji pri svojem predmetu razdelijo učbenike za tekoče šolsko leto. Vodja učbeniškega sklada je Katja Kobe.

Dostopnost