Skoči na glavno vsebino

Dragi otroci, spoštovani starši!

Na vrata je potrkal zaključek šolskega leta 2023-24. Zgodbe, ki smo jo skupaj pisali eno leto je kmalu konec in tako bomo zaprli še eno poglavje v knjigi, ki jo piše vrtec.  To je zgodba v kateri so naši otroci rastli, premagovali izzive, skozi igro spoznavali svet okrog sebe.

Pred nami je čas poletnih dopustov in počitnic. Običajno je to čas brezskrbnih dopustov, prostega časa, dolgih vročih dni, ki jih z otroki in najdražjimi doživljamo vsak na svoj način. Tudi v našem vrtcu je vsa leta tako.

Poletno delo v vrtcu smo oblikovali glede na potrebe staršev po varstvu otrok. Otroci obeh oddelkov bodo združeni.

Prisotne bodo strokovne delavke, ki jih otroci poznajo in jim zaupajo.

Dragi otroci in njihovi starši, ki zapuščate vrtec in odhajate v šolo, želimo vse dobro in uspešno v šoli. Vsem otrokom in staršem želimo dogodivščin polno poletje, sproščujoče počitnice in ostanite zdravi.

Ravnateljica in strokovne delavke vrtca

S K L E P  o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je  v veljavi nov S K L E P  o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice

Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice je objavljen v Uradnem listu RS, št. 602-0001/2023 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-1936/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-vrtcih-obcine-brezice)

Novost: V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 20 delovnih dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec je zavezan, da ima pri mesečnem obračunu vse ustrezne dokumente, ki so podlaga za uveljavitev bolniške rezervacije.

Želimo vam prijetne počitniške dni!

KOLESARJENJE PRI VRTAVKAH

V okviru gibalnega programa Mali sonček, ki ga izvajamo skozi celo šolsko leto, smo si priredili tudi kolesarske dneve. Predšolski otroci so urili vožnjo s kolesom brez pomožnih kolesc, mlajši pa vožnjo koles s pomožnimi kolesci ali poganjačev. Na pripravljenem poligonu so se spretno umikali oviram, prav tako pa so ugotovili, kako pomembna je vztrajnost.

ZAKLJUČNO SREČANJE OTROK IN STARŠEV VRTCA

V sredo, 31. 5. 2023, so se otroci skupin Vrtavke in Kapljice s starši v popoldanskih urah vrnili v vrtec, kjer so se otroci skupine Vrtavke predstavili s kratkim programom, predšolski otroci, ki jeseni vstopajo v šolo, pa so se tako poslovili od vrtčevskih dni. Skupaj smo se družili ob različnih igrah, na koncu pa se posladkali s sladoledom.

ROLANJE V VRTCU

Gibalna dejavnost je ena pomembnejših v otrokovem razvoju. V okviru gibalnega programa Mali sonček, ki ga izvajamo v našem vrtcu, smo izvedli tudi tečaj rolanja. Otroci so urili koordinacijo in ravnotežje, predvsem pa se zabavali. Hvala učiteljici Sanji Dornik, ki je izvajala tečaj.

Dostopnost