Skoči na glavno vsebino

UČBENIKI (izposoja)

Šola razpolaga z učbeniškim skladom. Učenci si na začetku šolskega leta brezplačno izposodijo učbenike, ki jih bodo potrebovali pri posameznem predmetu. Ob koncu šolskega leta morajo vrniti nepoškodovane učbenike, zato naj jih ovijejo. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik oz. ga izgubi, ga mora odkupiti. Šola omogoča izposojo učbenikov od 1. do 9. razreda.

Vsi učenci dobijo junija naročilnico za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za naslednje šolsko leto. Naročilnico izpolnijo in vrnejo v šolo. Če so učbenike naročili, jih bodo dobili brezplačno v šoli v 1. tednu septembra. Stroške izposoje krije MIZŠ. Učenci 1., 2. in 3. razreda dobijo v šoli brezplačno tudi učno gradivo oz. delovne zvezke.

DELOVNI ZVEZKI IN POTREBŠČINE (nakup)

Seznam delovnih zvezkov je bil potrjen na seji sveta staršev v torek, 6. 6. 2023. Delovne zvezke in potrebščine kupite starši v knjigarnah ali preko spleta po seznamih, objavljenih spodaj. Za učence 1., 2. in 3. razredov kupite le potrebščine, ostalo gradivo bodo dobili v šoli 1. septembra. 

Seznam potrebščin in DZ

Različni ponudniki oddajo svoje ponudbe tudi v šolo, njihove ponudbe ter kataloge si lahko ogledate na spodnjih povezavah. Za pravilnost podatkov na naročilnicah zunanjih ponudnikov ne odgovarjamo.

Nakup delovnih zvezkov in potrebščin je neodvisen od šole in ga opravi vsak samostojno na podlagi ponudnika, ki je vam najugodnejši.

Ponudniki, ki so pripravili spletne naročilnice, so:

Upravljalec upravlja učbeniški sklad po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov.

Dostopnost