Skoči na glavno vsebino

V sredo, 23. 2., so se učenci od 5. do 9. razreda celo dopoldne ukvarjali z matematiko na zelo zanimiv, a hkrati poučen način. Izvedli so namreč naravoslovni dan z naslovom 2D-, 3D-matematika.

Peto- in šestošolci so za začetek z link kockami delali četverčke, nato pa sestavili Rubikovo kocko. Izzive jim je postavil učitelj Matjaž,Osmošolci so spoznali Pitagorov izrek, se ukvarjali z gostoto in volumnom …
Devetošolci so spoznali Platona, se lotili izdelave Platonovih teles, na koncu pa imeli delavnico v programu Tinkecad, 3D-modeliranje …

Sedmošolci so spoznavali kocko, kvader …

Dostopnost