Skoči na glavno vsebino

V P I S    V    V R T E C

Spoštovani starši!

Na podlagi obvestila Občine Brežice

vas  obveščamo, da bo vpis v Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece za naslednje šolsko leto 2021/2022 potekal  od

8. do 15. marca 2021.

 Informacije o vpisu so dosegljive v vrtcu na številki: 07 49 68 084 (7.00–14.00), ves čas na gsm: 031 304 258  in na spletni strani http://www.ospisece.si, pod rubriko »Vrtec«.

Pod rubriko obrazci se nahaja vloga za vpis, šolsko leto 2021/2022 (PDF) , katero izpolnjeno, podpisano in optično prebrano lahko pošljete na naš mail: vrtecpisece1@gmail.com in tudi po pošti: Vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, Pišece 34, 8255 Pišece.

… Od rojstva se otrok razvija, uči in nabira izkušnje prav preko igre tako s starejšimi kot s svojimi vrstniki.

Vrtec naj bi poleg varstva zagotavljal spodbujanje otrokovih lastnih strategij dojemanja, izražanja in razmišljanja, ki so značilne za posamezno obdobje odraščanja. To dosega z zagotavljanjem zdravega, varnega, udobnega, otroku prijaznega in spodbudnega okolja za učenje pod vodstvom vzgojiteljevega načrtovanega ali pa tudi nenačrtovanega usmerjanja za razvijanje otrokove občutljivosti in zavesti o problemih, posredovanje racionalnih odgovorov, spodbujanja k verbalnem in drugih načinih izražanja.

Vrtec igra zelo pomembno in poučno vlogo v otrokovem razvoju, zato njegovega vpliva ne velja zanemariti, temveč vključiti v vsakdanje življenje.

Veseli bomo, če nam boste zaupali in svojega otroka vključili v naš vrtec!

Pričakujemo vas: otroci skupine Palčki in Žogice ter ravnateljica Nuška Ogorevc in strokovne delavke vrtca.

Dostopnost