Skoči na glavno vsebino

Takole pravijo prvo- in drugošolčki ter njuni učiteljici Katja in Alenka.

Učiteljica Katja je takole predstavila delo najmlajših učencev:

Za nami je že kar nekaj tednov pouka na daljavo. Kljub temu da smo 1. in 2. razred, zmoremo veliko. Redno obiskujemo zoom ure, kjer radi delimo, kaj doma počnemo, kdaj tudi zaplešemo, se razgibamo, si kaj lepega povemo in seveda tudi nekaj novega naučimo. Doma si še sami ogledamo posnetke učne snovi ter naredimo različne aktivnosti.

Pri likovni umetnosti veliko ustvarjamo, včasih uporabimo tudi naravni material. Pri glasbeni umetnosti zapojemo in zaplešemo, šport poskrbi, da se razmigamo in s tem poskrbimo za dobro počutje in svoje zdravje.

Ure angleščine so vedno zabavne. Plešemo, se igramo in utrjujemo učno snov.

Matematika nam ne da miru. Spoznavamo števila, računamo in rešujemo različne izzive. Ker se vse vrti okoli števil, še kakšno število sestavimo iz lego kock ter naravnega materiala. Naši svinčniki so vedno bolj krajši.

Pri slovenščini pridno beremo, spoznavamo črke, vadimo zapis, rišemo črte ter spoznamo številne nove pravljice in pesmi.

Ker je v tem času pomembno, da skrbimo za svoje zdravje, smo pri spoznavanju okolja pripravili zdrav obrok, spoznali zdravo prehrano in pomen gibanja. Naredili smo tudi kakšen eksperiment, knjižico s prazniki, časovni trak ter veliko drug stvari. Da utrdimo svoje znanje, še rešimo kakšen nearpod, delovni list, interaktivne igre ali zavrtimo kolo, da nam določi nalogo.

Učiteljici Alenka in Katja nas vedno pohvalita. Res smo zelo pridni. Lepo sodelujemo pri pouku ter vestno opravimo vse zadolžitve. 

Dostopnost