Skoči na glavno vsebino
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA (NPZ)

Učenci ob koncu 2. in 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja (6. in 9. razred) opravljajo nacionalno preverjanje znanja, ki je za učence obvezno in se opravlja v rednem roku. Poteka v skladu s koledarjem in navodili NPZ za tekoče šolsko leto. 

Povezava do koledarja NPZ: https://www.ric.si/nacionalno-preverjanje-znanja/koledar-npz/

POMEMBNI DATUMI

PredmetRedni rok
Slovenščina (6. in 9. r.)ČETRTEK, 4. maj 2023
Matematika (6. in 9. r.)PONEDELJEK, 8. maj 2023
Angleščina (6. in 9. r.)SREDA, 10. maj 2023

Publikacijo o letošnjem NPZ in nekaj povezav najdete TUKAJ.

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

OBVESTILO O IMENOVANJU POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V OSNOVNI ŠOLI MAKSA PLETERŠNIKA PIŠECE

Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Osnovni šoli Maksa Pleteršnika Pišece imenovala mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece, lahko zastavite preko elektronske pošte .

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje šole, vrtca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko šole in vrtca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • svetovanje, kadar je to zahtevano, glede ocene učinka v zvezi z varstvom podatkov in spremljanje njenega izvajanja;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.

                                                                  Osnovna šola Maksa Pleteršnika Pišece

                                                                                        Nuška Ogorevc

                                                                                           ravnateljica

Vpis v vrtec 2023/24

Vpis v vrtec 2023/24

Spoštovani starši!

Na podlagi obvestila Občine Brežice vas  obveščamo, da bo vpis v vrtec pri OŠ Maksa Pleteršnika Pišece za naslednje šolsko leto 2023/24 potekal  od

6. do 13. marca 2023 od 7. ure dalje v pisarni pomočnice ravnateljice za vrtec (vhod vrtec).

Informacije o vpisu so dosegljive v tajništvu OŠ Maksa Pleteršnika Pišece, v vrtcu na številki: 07 49 68 084 in na spletni strani http://www.ospisece.si, pod rubriko »Vrtec«. Vpisni obrazec si lahko natisnete in ga izpolnjenega prinesete s seboj na vpis.

… Od rojstva se otrok razvija, uči in nabira izkušnje prav preko igre tako s starejšimi kot s svojimi vrstniki.

Vizija vrtca je oblikovati zadovoljnega, zdravega in srečnega otroka. S strokovnim znanjem, izkušnjami in čustveno naravnanostjo ter z ljubeznijo do otrok, se strokovni delavci v vrtcu trudimo, da zagotavljamo takšno okolje, vzdušje in pozitivno klimo, ki vpliva na celosten in uravnotežen razvoj predšolskega otroka.

Vrtec je hiša, kjer domuje otroški smeh, sproščenost, veselje, družabnost in prijaznost. Ena izmed dobrih strani vrtca je tudi ta, da se otroci v njem naučijo, kako živeti v skupini, kako se prilagajati, deliti, sočustvovati, pomagati, kako navezati prve stike s sovrstniki, drugo osebo in ne nazadnje, kako se postaviti zase. Vse to so dejavniki, ki oblikujejo predšolskega otroka v osebnost, ki bo mogla in znala zakorakati v svet z novimi izkušnjami in z občutkom do življenja v skupini, družini in širši skupnosti.

Vsebine v vrtcu so oblikovane tako, da otroci skozi igro in z učenjem pridobijo koristna znanja, vedenja in sposobnost navedeno uporabiti s pomočjo izkušnje v novi, drugačni situaciji. Starši v vrtcu lahko z zadovoljstvom spremljajo otroka in njegov razvoj, ki je obogaten z novimi spoznanji, ki jih pridobi v letih, ko bo obiskoval vrtec.

Pa še ena pomembna informacija za vpis v domačem kraju. Otroci namreč v času obiskovanja vrtca stkejo prve prijateljske vezi, ki trajajo in se poglabljajo še v osnovni šoli.

V vrtcu želimo, da starši sprejmejo vrtec kot nekaj koristnega za svojega malčka in z zaupanjem v strokovne delavce vrtca omogočijo otroku zadovoljno in veselo druženje s sovrstniki in prijatelji.

Veseli bomo, če nam boste zaupali in svojega otroka vključili v naš vrtec!

Ravnateljica Nuška Ogorevc in strokovne delavke vrtca

Dostopnost